Absolventi 2014/2015

           S blížícím se koncem školního roku nastal čas zhodnotit práci našich nejstarších žáků a popřát jim úspěšný start do nové etapy jejich života.

          Žáci 9. ročníku se během celého školního roku nejen připravovali na úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek, ale museli se souběžně zamýšlet nad výběrem pro ně nejvhodnějších středních škol a  učebních oborů .

           Ve všech směrech jsme se snažili podat jim pomocnou ruku.  Otázkám budoucí profesní dráhy  se  věnovali  s pracovnicí OPPP Blansko Mgr. Michaelou Raškovou v rámci programu „ Profi orientace“, který u nás ve škole  proběhl  hned v začátku školního roku.  Při návštěvě Úřadu práce v Boskovicích jim  p. Mgr. Marie Hoffmannová poskytla  informace o tom,   které profese jsou v současné době na trhu práce žádané, které studijní  či učební obory jsou v pracovních pozicích potřebné  a naopak, pro které absolventy středních škol je  najít práci nejtěžší.  V hodinách pracovních činností jsme se věnovali přípravě na životní situace jako jsou  např.  výběrová řízení, přijímací pohovory, vyplňování tiskopisů, sestavení životopisu a  zabývali jsme se  také právem a povinnostmi jedinců v pracovním poměru. Z důvodu změn v přijímacím řízení jsme samozřejmě nepodcenili ani přípravu na pilotní celostátní přijímací zkoušky. Žáci mohli navštěvovat kroužky doučování z českého jazyka a matematiky.  S přípravou k celostátnímu přijímacímu řízení žákům pomáhaly paní učitelky Mgr. Jana Nováková a Mgr. Lenka Grénarová.

           Všichni žáci byli na své „vysněné školy a učební obory“ přijati hned v 1. kole přijímacího řízení a my jsme tomu rádi.  Žákům 9. ročníku gratulujeme a přejeme hodně štěstí  a úspěchů v budoucím studiu i životě.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Marie Švancarová

 

Fotografie z návštěvy Úřadu práce v Boskovicích:

Tablo:

Přehled vybraných oborů ke studiu:

Přílohy

  1. K nahlédnutí zde ... (10,89 KB)