Zdravé zuby 2018

V  březnu si žáci 1. stupně prohlubovali své znalosti o zubech a péči o dutinu ústní v projektu Zdravé zuby. Vysvětlili jsme si význam vlivu správné stravy na zdravý vývoj chrupu a ukázali si i postup efektivního čistění zubů. Své znalosti žáci na závěr prokázali v písemném testu, který všichni zvládli velmi dobře. Pohovořili jsme také o pravidelných preventivních prohlídkách u zubních lékařů. Tyto prohlídky žáci většinou absolvují dvakrát ročně.

PhDr. Radomíra Hénková