Zdravé zuby 2015

Žáci nižšího stupně se letos opět zapojili do projektu Zdravé zuby. Cílem tohoto programu je zlepšit zubní zdraví u dětí a vytvořit tak předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé populace v budoucích letech. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám zubního lékaře. Nejčastější nemocí zubu je zubní kaz, a proto se děti seznamovaly s příčinami vzniku zubního kazu. Žáci 4. a 5. ročníku ve výtvarné výchově vytvořili návrhy plakátů do čekárny zubního lékaře, které mají upozornit na význam správné výživy a poukázat na skutečnost, že péče o chrup se nám vyplatí.

PhDr. Radomíra Hénková