Výukové dny na SŠ André Citroëna

        Žáci 8. a 9. ročníku absolvovali během uplynulého čtvrtletí dva výukové dny na Střední škole A. Citroëna v Boskovicích. Tato netradiční výuka jim byla umožněna díky zapojení naší školy do projektu PolyGram. Cílem akce je podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

            V rámci výukového dne žáci vždy absolvovali tři tematické bloky: výpočetní technika, elektrotechnické měření a praktické vyučování. V nově vybavené učebně si na počítačích procvičili práci v Excelu či PowerPointu, hravou formou se seznámili se základy programování. Elektrotechnická část byla zaměřena na sestavení elektrického obvodu a měření elektrických veličin. Praktické vyučování proběhlo v prostorách dílen, kde si žáci vlastnoručně vyrobili svícen a hlavolam.

Mgr. Petra Ondroušková, Mgr. Lenka Grénarová