Projektová trička

Projekt English around us pokračoval i po našem návratu z hlavního města. Zkušenosti a zážitky z výletu do Prahy jsme zúročili při dalších projektových činnostech. V jarních měsících jsme se věnovali tématu oblékání a oblíbených módních značek.  Také jsme si v pražských ulicích všímali veřejných nápisů v anglickém jazyce a pokusili jsme se humorně zpracovat některé z nich. Výsledkem těchto aktivit jsou prezentace Fashion show a Warning v režii děvčat Michaely Kováčové, Anny Zemánkové, Lucie Konečné, Moniky Koudelkové, Petry Luňáčkové a Lenky Luňáčkové.

Tým chlapců zase zapracoval na  tématice  svátků  a jejich oslav. Byly zhotoveny prezentace a fotodokumentace o Velikonocích a pálení čarodějnic v České republice. Materiály vytvořili Metoděj Vraj, Hynek Svoboda a Lukáš Ošlejšek.  Velikonocemi se také zabývaly Michaela Kováčová, Anna Zemínková, Kristýna Dokoupilová, Kateřina Klementová a Klára Hanáčková.

Nejvíce jsme se však všichni těšili na letošní poslední úkol v projektu, a sice navrhnout nápis na tričko a natočit video na téma „Nápisy na tričku“. Nejprve jsme si do školy nanosili několikero triček s nápisy. Texty jsme postupně překládali, fotili, vytvářeli  z nich obrazce a dekorace, pokoušeli jsme se o promenádu v tričku a užili jsme spoustu dalších zábavných aktivit.  

Dalším krokem bylo navržení našeho vlastního projektového trička. Návrhy vznikly dva.  První v „dílně“ děvčat Lucie Konečné, Michaely Kováčové a Anny Zemínkové. Druhé tričko navrhly  Monika Koudelková a Petra Luňáčková.   První vzorky triček si děti ponechaly, avšak v příštím školním roce musíme dostát svému slovu a uskutečnit hlavní myšlenku projektu. Všechny zúčastněné země v projektu se zavázaly k tomu, zhotovit  projektová trička  pro  zahraniční partnery a vzájemně si je vyměnit.  K  „mezinárodní „ výměně triček by mělo dojít v příštím školním roce.

Naše  velké poděkování  patří panu Josefu Přikrylovi z Boskovic, který pro nás navržená trička zhotovil a dokonce nám na ně přispěl sponzorským darem.  Jsme tomu velmi rádi.  Slušivá a velmi vydařená trička v několika barvách  můžete již nyní vidět přímo na členech  našeho projektového kroužku,  nebo alespoň na přiložených fotografiích.

Mgr. Marie Švancarová

Velikonoční téma

Zábavné aktivity

Naše nová trička

 

 

Přílohy

  1. Fashion show (2,46 MB)
  2. Warning (5,69 MB)
  3. Easter in our school (1,69 MB)