Mezinárodní projekt ENGLISH AROUND US

V dnešní době se setkáváme s angličtinou kolem nás téměř denně. Stále častěji zhlížíme v televizi reklamy  s anglickými promluvami, nosíme trička s anglickými nápisy, posloucháme anglické písně nazpívané českými interprety, setkáváme se s veřejnými nápisy  a s nálepkami na zboží v anglickém či jiném jazyce. Halloween, St. Valentine´s  Day, St. Patrik´s Day patří mezi svátky pocházející z anglicky mluvících zemí, které jsou i v naší zemi velmi oblíbené a  téměř zde zdomácněly. Ve výčtu příkladů bychom  mohli  pokračovat, a proto jsme se rozhodli, že přítomnosti cizího jazyka kolem nás v každodenním životě využijeme jako námětu dalšího mezinárodního projektu naší školy“English around us“.  Zakladatelem projektu je tentokrát ČR (ZŠ a MŠ Benešov) a našimi projektovými partnery jsou země Turecko, Itálie a Slovenská republika.

„Pojdˇme si všímat angličtiny kolem nás a učit se jí tak přirozeně a zábavněji“je mottem a cílem projektu, který bude v naší škole probíhat opět přes aktivitu e Twinning v rámci zájmového kroužku. Partnerské školy se dohodnou na tématech, které budou chtít rozvíjet a své zkušenosti budou společně sdílet na  projektovém portálu. Kromě práce na výstupech z projektu budeme s italskými, tureckými a slovenskými partnery v kontaktu prostřednictvím mailu, chatu a videokonferencí přes skype.  Naše představa společného výstupu je navrhnout nápisy na trička, které bychom mohli  vytvořit a poslat si je sobě navzájem.

Doufáme, že děti mezi projektovými partnery najdou nové kamarády, uplatní své PC dovednosti, rozvinou schopnost komunikovat mluvenou angličtinoua uvědomí si, že znalost angličtiny jim pomůže zvládat mnohé situace, ve kterých se mohou ocitnout např. během studia a cestování v jejich budoucím životě.

K prvním výstupům projektu patří představení se partnerům, a proto i Vám přikládáme ke zhlédnutí prezentace našich projektových týmů.

Členy kroužku e Twinning v roce 2013/2014 jsou:

Hynek Svoboda                  4. ročník

Lukáš Ošlejšek                  6. ročník

Metoděj Vraj                     6. ročník

Kristýna Dokoupilová         6. ročník

Lenka Luňáčková               6. ročník

Kateřina Klementová         6. ročník

Klára Hanáčková               6. ročník

Lucie Konečná                   7. ročník

Anna Zemánková               7. ročník

Michaela Kováčová            7. ročník

Marie Hebelková                7. ročník

Petra Luňáčková                 9. ročník

Monika Koudelková            9. ročník

 

 

 

 

 

Přílohy

  1. Prezentace prvního projektového týmu (5,81 MB)
  2. Prezentace druhého projektového týmu (489,95 KB)