Den Země

Stejně jako my slavíme svůj svátek podle jména v kalendáři, slaví ho i naše planeta. Tento významný den pro naši Zemi je stanoven na 22. dubna. Naši žáci si jej připomněli o den později několika aktivitami, které si pro ně připravili deváťáci. Každá třída během jedné vyučovací hodiny prošla šesti stanovišti umístěnými v tělocvičně. Dvě zastavení byla věnována seznámení s možnostmi třídění odpadu a recyklace. Na dalších si děti mohly vyzkoušet svůj postřeh, hledat souvislosti a rozvíjet vzájemnou komunikaci a spolupráci. Za svou snahu a výkony žáci průběžně získávali body. Neúspěšnější byli odměněni drobnou cenou.