Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2020/2021

 

od 11. 5. 2020 do 16. 5. 2020

Vážení rodiče,

letošní zápis proběhne bohužel bez dětí. Velmi nás to mrzí, ale musíme respektovat danou situaci a opatření MŠMT.

Pokyny k zápisu dětí:

  1. Vytiskněte si, prosím, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ -  vyplňte
    a podepište. 
  2. Okopírujte rodný list dítěte a přiložte jej k žádosti o přijetí
  3. Vytiskněte si, prosím, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ, vyplňte a podepište (netýká se předškoláků)
  4. Okopírujte očkovací průkaz dítěte (netýká se předškoláků) 
  5. Tyto 4 dokumenty doručte do školy jedním z následujících způsobů, které stanovilo MŠMT:

a) do datové schránky školy - ID datové schránky školy: 2ddmbea

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy:
     reditel@zsbenesov.cz  

c) poštou, adresa školy: ZŠ a MŠ Benešov, 679 53 Benešov 155

d) osobní podání:  možno vhodit do poštovní schránky na budově školy, osobní předání po telefonické domluvě na tel. 734 467 623 v nejnutnějším případě

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. NECHOĎTE, PROSÍM, V TUTO DOBU PRO POTVRZENÍ K LÉKAŘI, STAČÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A OKOPÍROVANÝ OČKOVACÍ PRŮKAZ.

Omlouváme se, za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. Pokud by vyvstaly jakékoliv nejasnosti, technické potíže či budete-li mít nějaký dotaz, obraťte se na mě telefonicky na 734 467 623 nebo mailem na reditel@zsbenesov.cz . Rád zodpovím vaše dotazy.

V Benešově 20. 4. 2020

 

                                                                                                            Mgr. Lubomír Šín

                                                                                                       ředitel ZŠ a MŠ Benešov

 

Přílohy

  1. Čestné prohlášení o očkování (17,87 KB)
  2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (3,14 MB)