Rozhodnutí o přijetí do MŠ

Rozhodnutí o přijetí do mateřské školy

ZŠ a MŠ Benešov

 

Reg. číslo

Rozhodnutí

1/2019

přijat/a

2/2019

přijat/a

3/2019

přijat/a

4/2019

přijat/a

 

 

 

 

 

Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění k 1. 1. 2012

§ 183, odst. 2

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

V Benešově dne 29. 5. 2019                                                                            

 

Mgr. Lubomír Šín, ředitel školy