Pravidla provozu MŠ od 11. 5. 2020

PRAVIDLA PRO PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 11. 5. 2020

 • Provoz mateřské školy bude zahájen 11. 5. 2020, doba provozu 6:15 – 16:15 hodin
 • Zákonný zástupce musí dítě k docházce přihlásit nejpozději do 8. 5. 2020.
 • Při cestě do školy a ze školy se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovým opatřením
  • roušky
  • odstupy 2 m
 • Děti a doprovod se neshromažďují před školou, dodržují odstupy 2 m.
 • V prostorách školky děti a pedagogičtí pracovníci nemusí nosit roušky.
 • Doprovod dítěte do šatny MŠ vstupuje jen na nezbytně nutnou dobu, tak aby se rodiče vzájemně nepotkávali. Jestliže je v šatně některý z rodičů, vyčkejte prosím v prostoru před MŠ, než daný rodič šatnu opustí.
 • Před vstupem do šatny použijte prosím připravenou dezinfekci.
 • Dítě přichází do školky pokud možno pravidelně nejpozději do 7:30, v případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pedagogického pracovníka den dopředu. Upozorňujeme rodiče, že po 7:30 hodin bude školka již uzavřena. Minimalizujeme tím počet lidí v budově školy a školky.
 • Dítě odchází ze školky pokud možno pravidelně v předem domluveném čase, v případě nutné změny upozorní zákonný zástupce pedagogického pracovníka den dopředu. Možnost vyzvednutí dítěte po dopoledním vzdělávání pouze 12:15 a 12:45, po odpoledním vyučování od 14:30 do 16:15.
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest nesmí do školky vstoupit, dítě jevící zdravotní komplikace nebude do školky přijato. Pokud bude dítě vykazovat některý z možných příznaků COVID-19,  bude umístěno do izolace a zákonný zástupce je povinen jej co nejdříve vyzvednout. O podezření budeme informovat spádovou hygienickou stanici.
 • Zákonní zástupce musí podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a seznámit se s vymezením rizikových skupin. Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské školy umožněn.
  ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ naleznete v příloze.
 • Denní stravování bude zajištěno, děti si jídlo a pití nebudou nabírat samy a nebudou si brát ani příbory – vše bude připraveno předem. Prosíme o omlouvání dětí den dopředu. Ve výjimečných případech ráno v den nepřítomnosti.
 • Ve školce bude zajištěna zvýšená desinfekce.
 • Dítě nesmí do školky vnášet vlastní hračky.
 • Organizace aktivit bude řešena tak, aby děti byly co nejvíce venku na zahradě.

Děkujeme všem za pochopení. 

 

Mgr. Lubomír Šín

ředitel školy

Přílohy

 1. čestné prohlášení covid (248,23 KB)