Otevření MŠ

Vážení rodiče, 

po dohodě se zřizovatelem počítáme s otevřením mateřské školy pravděpodobně od 11. 5. 2020. 

Prosíme rodiče, aby zvážili přítomnost dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte či rodinných příslušníkům patřícím do rizikové skupiny. 

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
4. Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Prosím Vás o vyplnění následujícího dotazníku, ve kterém zjišťuji Váš zájem o provoz mateřšké školy. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 6.5.2020

Dotazník pro rodiče dětí z MŠ

Svoje rozhodnutí budete moci následně podle vývoje změnit.

Následně Vám pošlu další podrobnější informace o organizaci provozu MŠ. 

 

Mgr. Lubomír Šín, ředitel ZŠ a MŠ