Kritéria přijímání dětí

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

2020/2021

 

1.Dítě, které dovrší do 31. srpna 2020 pět let věku, bude přijato vždy (podle ustanovení zákona č.561/2004 Sb., § 31 odst. 1 je předškolní vzdělávání povinné)

 

2.Zdravotní stav

Děti s pravidelným očkováním podle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 

3.Trvalý pobyt v Benešově

 

4.Věk

Od nejstaršího po nejmladší dítě, rozhoduje celé datum narození.

 

 

 

V Benešově dne 20. 4. 2020

 

                                                                                         Mgr. Lubomír Šín

                                                                                   ředitel ZŠ a MŠ Benešov