Tři králové v ŠD

Celý týden jsme se ve školní družině věnovali tematice TŘÍ KRÁLŮ. S dětmi jsme si pověděli, kdo Kašpar, Melichar a Baltazar byli, kam šli, co nesli. 

Děti si samy vyrobily papírové koruny s označením K+M+B a zahrály si na tři krále. A společně se ještě vyfotili u vánočního stromečku. Nezapomněli jsme si přitom také zazpívat „My tři králové…“ :-)