Domácí příprava 11. - 15. 5.

Český jazyk

Mluvnice: Opakování učiva

                - příprava na JPZ

                - pro žáky, kteří nebudou osobně přítomni ve škole – uč. str. 80 – celá do sešitu; PS: 53/6 – napsat příklady vět do sešitu ČJ

 

Anglický jazyk

viz příloha

 

Německý jazyk

Slovní zásoba:  lekce 8 – PS: 80

Gramatika: Minulý čas pravidelných sloves

                    - zopakovat gramatiku perfekta – zasláno minulý týden

                    - PL – viz příloha – odeslat nejpozději do pátku (16:00)

                    - PS: 74/8 – pracovat s textem v učebnici (s.70)

                      PS: 78/4

 

Matematika

Téma: Početní výkony s lomenými výrazy

Učebnice algebra str. 107 - 109, projít si učivo v učebnici, vypracovat řešené příklady a úkoly.

Vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=dAtjtVKkitY – sčítání a odčítání lomených výrazů

https://www.youtube.com/watch?v=xviPIGn--og – násobení lomených výrazů

https://www.youtube.com/watch?v=vGFwh7xp9cw – dělení lomených výrazů

Vypracovat cvičení z přílohy – poslat emailem

 

Chemie

Nukleové kyseliny - uč. str. 82, zápis: opsat shrnutí str. 82

                                  - výukové video:

                                 https://edu.ceskatelevize.cz/slozeni-a-struktura-dna-a-jeji-izolace-z-jahod-5e4423f14908cf0125157e32

Přírodní látky - projít si cvičení na str. 83 v učebnici, zkontrolovat dle řešení na konci učebnice

 

Přírodopis

Historie Země - uč. str. 103 – 111, zápis v příloze

Poznávání pravěkých živočichů - dobrovolný úkol, projít si prezentaci, řešení zaslat do 14. 5., hodnoceno známkou (váha 0,2)

                                                         https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchgTO47fHzrqv_vWP?e=d27ULO

                                                        

Fyzika

Radioaktivita - uč. str. 75 - 79, zápis v příloze


Dějepis

Vztahy mezi Z a V: - učebnice str. 92-94, zápis do sešitu (příloha)

                                - pracovní sešit 48/2; 49/4

Zeměpis

Moravskoslezský kraj – výpisky z učebnice

 

Přílohy

  1. AJ 9. 11.5. (106,86 KB)
  2. zápisy IX. (16,78 KB)
  3. Vztahy mezi Z a V (14,06 KB)
  4. Matematika 9 (711,11 KB)
  5. Perfektum pravidelných sloves PL (13,04 KB)