Domácí příprava 27. - 30. 4.

Český jazyk

Mluvnice: Složité souvětí - opakování učiva

  • uč. 72/1a,b – úkol 1a poslat nejpozději do čtvrtka
  • uč. 73/3 – celé – všechny úkoly (kdo bude chtít zkontrolovat – zaslat do čtvrtka)
  • PS: 46/2 – opravit + doplnit druhy VV
  • pravopisná cvičení 52/5; 53/8

 

Anglický jazyk

  • viz. příloha

 

Německý jazyk

Slovní zásoba:  lekce 8 – PS: 80 - první sloupec

Gramatika: sloveso „möchten“ – PS: 74/9 – ke každému světadílu čtyři věty – poslat nejpozději do středy

                   PS: 78/2 – poslat nejpozději do středy

                   učebnice 70/6 – četba a překlad textu

 

Matematika

Opakování učiva ZŠ – sbírka Běloun

Téma: Konstrukční úlohy Str. 148 - 165

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků

Vypracovat následující cvičení 148/1, 2, 3, 4, 5; 149/8; 154/15, 16a); 156/19, 20; 158/23, 24; 160/26, 27; 162/35; 163/37; 164/49, 54;165/57 a poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Téma: Shodnost, podobnost Str. 166 - 184

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků.

Vypracovat následující cvičení 174/12; 175/14; 177/18; 179/21, 22 - poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Téma: Funkce Str. 185 - 190

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků.

Vypracovat následující cvičení 187/1; 188/2, 3, 4; 189/10,11, 12, 13; 190/16 - poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

 

Chemie
Tuky: uč. str. 75 -76,  zápis: opsat shrnutí str. 77

 

Přírodopis
Modrá planeta - opakování učiva, vyplnit pracovní list (příloha) a odeslat do 30. 4.

 

Fyzika
Záření z elektronového obalu: uč. str. 69 -70, zápis v příloze nalepit / opsat

 

Dějepis

ČSR po válce: učebnice str. 84-87
                         zápis do sešitu (příloha)
                         pracovní sešit 44/1, 3; 45/7

 

Zeměpis

- dle učebnice Zlínský kraj

- kdo nezaslal vypracované referáty, učiní tak do čtvrtka

 

Přílohy

  1. AJ9 (107,69 KB)
  2. Dějepis 9 - zápis (15,28 KB)
  3. PL Modrá planeta (43,46 KB)
  4. F9 zápis (14,06 KB)