Domácí příprava 30. 3. - 3. 4.

Český jazyk

Mluvnice: Souvětí souřadné, podřadné, druhy VV (opakování učiva)

 • uč. 68/5, 6 – označit dle zadání; 69/10 – projít
 • PS: 42 celá
 • 43/1 a, b; 2 – do sešitu – poslat do pátku
 • 43/4 do sešitu

Literatura: zápis zaslán mailem – nalepit do sešitu/ opsat

 

Anglický jazyk

viz příloha

 

Německý jazyk

Slovní zásoba: názvy oblečení – opakování a procvičování

Gramatika: slovesa ah/haben a tragen – PS: 66/9, 11; do sešitu napsat, co nosíme na jaře, v létě, v zimě a na podzim

                  (ke každému ročnímu období nejméně 3 věty) – zaslat do pátku

                  přivlastňovací zájmena – opakování – uč. 66/g. tabulka; 66/15 pročíst

                  PS: 67/13, 14, 15 – poslat ke kontrole do konce týdne

 

Matematika

Opakování učiva ZŠ – sbírka Běloun

Téma: Druhá mocnina a odmocnina, Pythagorova věta str. 51 – 60

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků

Vypracovat 52/5,8; 54/9,13; 56/21,24; 57/25,26; 58/32,33,36,38,42; 59/47,50 a poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Téma: Mocniny s přirozeným mocnitelem a mocnitelem nula str. 61 – 63

Projít si řešené příklady a vždy několik zkusit vypočítat a zkontrolovat z výsledků

Vypracovat 62/5,7,8  a poslat na email l.sin@zsbenesov.cz

Zaregistrovat se na webu Škola v pyžamu: https://www.skolavpyzamu.cz/5xk8v

Průběžně budu posílat zadaní úkolů k vypracování.

 

Dějepis

Postavení velmocí po válce

 • učebnice str. 77 -78
 • zápis do sešitu (příloha)
 • pracovní sešit – 39/5, 6, 7, 8

 

Zeměpis

 • opakování probraných krajů ČR
 • samostatně vypracovat Pardubický kraj – zápis do sešitu dle učebnice

 

Chemie

Deriváty uhlovodíků - opakování učiva

                                   - vyplnit pracovní list (příloha) a odeslat na mail p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 2. 4.

 

Přírodopis

Vnější geologické děje - opakování učiva

                                       - vybrat si jeden vnější geologický děj a napsat o něm 5 vět do mailu a poslat do 2. 4.

 

Fyzika

Jak pracuje rádio a televizor - projít si text v učebnici

                                                 - zápis do sešitu zaslán v příloze

 

Přílohy

 1. F - zápis (13,64 KB)
 2. LV - zápis (13,55 KB)
 3. PL chemie (12,93 KB)
 4. Dějepis - zápis (13,32 KB)