Domácí příprava 1. - 5. 6.

Český jazyk

Mluvnice: Opakování učiva

  • příprava na JPZ
  • pro žáky, kteří nebudou ve škole osobně přítomni – opakování učiva - pravopis
  • PS: 52/3, 4; 53/9, 10, 11, 12, 13
  • všechna cvičení zaslat do pátku (do 16:00)

 

Anglický jazyk

viz příloha

 

Německý jazyk

Gramatika: - opakování a procvičování: Stupňování přídavných jmen a příslovcí

                                                                  Minulý čas pravidelných sloves

Matematika

příprava na JPZ

 

Chemie

Nebezpečí chemie - uč. str. 99-101

                                - zápis: opsat shrnutí str. 101

Přírodopis

Základy genetiky - zápis v příloze

 

Fyzika

Sluneční soustava - uč. str. 99-106, zápis v příloze

 

Dějepis

Integrace na Západě, rozpad na Východě - učebnice str. 104-107

                                                                   - zápis do sešitu: opsat shrnutí str. 107 + PS 59/6

                                                                   - pracovní sešit 58/4; 59/7, 8

Zeměpis

- pokračovat – kraje ČR

 

Přílohy

  1. AJ 9 1.6. (125,09 KB)
  2. zápis IX. 1.6. (20,10 KB)