Domácí příprava 18. - 22. 5.

Český jazyk

Mluvnice: Opakování učiva

                  - příprava na JPZ

                  - pro žáky, kteří nebudou ve škole osobně přítomni – uč. str. 81/7,9 – text napsat správně do sešitu;

                    81/12; 82/13, 14, 15, 16, 17 – do sešitu ČJ – všechna cvičení zaslat do čtvrtka (do 16:00)

 

Matematika

příprava na JPZ

 

Anglický jazyk

viz příloha

 

Německý jazyk

Zadání domácí práce od 18. 5. do 29. 5.:

Gramatika: Minulý čas pravidelných sloves procvičování

                    PL – vypracovaný zaslat do středy (27. 5.)

                   Stupňování přídavných jmen a příslovcí

                   uč. s. 71/8 – projít

                   gramatika zaslána na e-mail

                   PS: příloha uprostřed PS – str.1 – dole – opsat do sešitu NJ

                   uč. 72/11 – přečíst si věty

 

Chemie

Chemie a výživa- uč. str. 84 – 87, zápis v příloze

Chemie a zemědělství - uč. str. 88 – 90, zápis v příloze

 

Přírodopis

Geologická mapa ČR - uč. str. 112-119, prohlédnout mapu (str. 112) a fotografie; zápis v příloze

 

Fyzika

Jaderná elektrárna - uč. str. 88 - 90, zápis v příloze

                                 - video: https://edu.ceskatelevize.cz/jaderna-elektrarna-5e441abaf2ae77328d0a6f30

Dějepis

Hlavní ohniska konfliktů - učebnice str. 95-97,  zápis do sešitu (příloha)

                                          - videa: Den, kdy padla Berlínská zeď, Den, kdy začala karibská krize

                                          - pracovní sešit 50/1; 51/2

Přílohy

  1. AJ 9 18.5. (114,56 KB)
  2. AJ 9 passive voice (140,98 KB)
  3. Místa konfliktů (14,93 KB)
  4. zápisy 25. 5. (19,42 KB)