Domácí příprava 11. - 13. 3.

Matematika:

PS 2. díl str. 152 – doplnit tabulku

str. 153/1, 2, 3, 4

str. 154, 155, 156

 

Opakovat na přijímací zkoušky:

- sbírka Běloun

- webové stránky cermat.cz, onlinecviceni.cz

 

Chemie: přečíst kapitolu karboxylové kyseliny

 

Fyzika: zopakovat úvodní kapitolu k polovodičům

 

Zeměpis: naučit se Plzeňský a Karlovarský kraj dle učebnice

 

Nj:  slovní zásoba 7. lekce počasí - po slovo windig (PS str. 71)

      uč. str. 60 /1 ústně

      PS str. 64/3 písemně

 

Čj + LV: zasláno přímo žákům

 

Aj: uč. str. 45/4 - do sešitu vytvořit otázky s tázacími zájmeny - použít tázací zájmena v oranžových bublinách

      PS str. 34/ 1, 2, 3, 4 - klíč bude zaslán žákům