Domácí příprava 27. - 30. 4.

Český jazyk

MluvniceSouvětí souřadné a podřadné

 • uč. 69/3- zakreslit grafy souvětí + určit vše, co známe
 • uč. 70/6 – celé – pracovat dle zadání v učebnici – poslat nejpozději do středy
 • uč. 70/7a – napsat správně – poslat do čtvrtka
 • uč. 70/7b, c, d, e

 

Anglický jazyk

 • v pracovním sešitě vypracuj Progress check – opakování učiva ze 4. lekce. Hotovou práci vyfoť a pošli na email marie.konig@seznam.cz do středy 29. 4. do 16 hod. Zpět vám zašlu vaše hodnocení a správné řešení ke kontrole.
 • cv. 1 Vyber nejvhodnější slovo – je to slovní zásoba lekce 4A (o králi Artušovi).
 • cv. 2 Doplňuj přídavná jména s koncovkou -ing nebo -ed.
 • cv. 3 Doplňuj, popiš obrázek dle vzoru – tam je někdo něco dělající.

Např.: There is a woman cooking meals. (Tam je žena vařící pokrmy.)

!!! pro množné číslo použij there are – There are women…

 • cv. 4 Na základě poslechu doplň text.
 • cv. 5 Vyber správný tvar slovesa – učivo o slovesných vzorcích.

Vyplň i sloupec I can…

 • Učebnice str. 53 - Přečti si text a poslechni nahrávku zde, vyber Page 53, excercise 2b:

                                       -  https://elt.oup.com/student/project/level4/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

                                       - podle nahrávky doplň do textu chybějící slovní spojení (slovní spojení k doplnění jsou také vypsána

                                         na rámu obrazu), zapiš do sešitu (číslo – slovní spojení)

                                      - stručně napiš do sešitu vlastními slovy (česky), o čem text je

                                      - vyfoť a pošli na email marie.konig@seznam.cz do pátku 1. 5. do 16 hod.

 

 

Německý jazyk Lekce 3 Mein Tag

Slovní zásoba: lekce 3 – vstupní strana (uč. 27) + PS: po slovo „noc“

Gramatika:

 • sloveso „MÜSSEN“ – gramatická tabulka – uč. str. 28 + PL (zaslán žákům e-mailem)
 • https://www.youtube.com/watch?v=g_FasZWOTHI
 • uč. 28/1 – uvedené věty si napsat a přeložit (nepracovat! podle zadání v učebnici) –
 • uč. 28/2 – tvořit věty pomocí nabídky v bublinách – poslat do středy
 • PS: 28/1 – doplnit vhodná slovesa (co vše děláš v průběhu dne) – pracovat se slovní zásobou lekce, popř. vyhledávat další slovesa ve slovníku

 

Matematika

Lineární rovnice – slovní úlohy

 • uč. str. 95 – 99 – projít řešené příklady, vypracovat 97/1, 2, 3, 4, 7, 8
 • vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=MUBEHegBWgY
 • PS – str. 147 – test – vypracovat a poslat e-mailem
 • PS – str. 148, 149, 150, 151

 

Fyzika

Elektrický proud a jeho příčiny - uč. str. 91 - 93,  zápis vytisknout / opsat z přílohy

                                                     - do sešitu vypracovat cv. 1, 2ze str. 93

                                                     - procvičování učiva www.skolasnadhledem.cz  - fyzika 8

 

Přírodopis  

Nervová soustava - uč. str. 90-91

                                - zápis: opsat shrnutí str. 91 + nakreslit obrázek neuronu str. 90

 

Zeměpis  

Hlavní města Evropy – kdo ještě nesplnil:hra Capitals, level 2 http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm

                                       poslat snímek obrazovky s dvěma 100% pokusy do 30. 4.

Smajlík - projít si prezentaci a řešení zaslat do 30. 4. https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchX4glOU1ZvuJEmsW?e=s4qCjQ

 

Chemie   

Kovy - uč. str. 58 – 59, zápis vytisknout / opsat z přílohy

 

Dějepis

Tomáš Garrigue Masaryk

 

Přílohy

 1. zápisy F, Ch a D (14,78 KB)