Domácí příprava 30. 3. - 3. 4.

Český jazyk

MluvniceVýznamové poměry mezi souřadně spojenými vedlejšími větami

  • uč. 64 – gramatická tabulka – opsat
  • uč. 64/7 – napsat, zaslat; 65/9a, b, c do ČjŠ
  • 66/10, 11a - projít
  • PL – zasláno přímo žákům (vytisknout nebo vyplnit přímo v PC)

 

Matematika

Poslat vypracované úkoly z minulého týdne poslat na email: l.sin@zsbenesov.cz

Zaregistrovat se na webu Škola v pyžamu https://www.skolavpyzamu.cz/0w6p1

Průběžně budu posílat zadání úkolů k vypracování.

Uč – str. 87/1,2,3,4,5

PS – str. 130/1,2,3,4,5,6; 131/7,8,9 – vypracované poslat emailem

 

Anglický jazyk

  1. Opakuj si učivo lekcí 4A a 4B včetně slovní zásoby.
  2. Pokud sis ještě nezaregistroval kartu online učebnice, která je vložena v pracovním sešitu, udělej tak a využij k opakování online cvičení. Můžeš samozřejmě zabrousit i do starších lekcí.

 

Německý jazyk

Gramatika:

WOHIN? Kam? – předložky se čtvrtým pádem - procvičování učiva – PS: 25/2, 3, 4

Časování sloves– pravidelná slovesa + slovesa s odlučitelnou předponou – opakování (PL)

uč. 24/10 – úkol b; 25/11 – podle obrázku odpovědět na otázky (viz PL )

pracovní list zaslán žákům mailem

 

Dějepis

Světové objevy a vynálezy za průmyslové revoluce

  • učebnice 77-80 (pročíst)
  • učebnice  - 81/4, 5 (do sešitu)
  • pracovní sešit – 46/1, 2; 47/3, 4, 5, 6

 

Fyzika

Zvukové projevy - opakování, učebnice str. 72 – 79

                              - odpověz do sešitu na následující otázky:

                                 1) Zvukové vlny se netvoří: a) ve vodě              b) ve vakuu            c) ve vzduchu

                                 2) V pevných látkách je rychlost zvuku vyšší / stejná / nižší než v kapalinách

                                      a ve vzduchu.

                                 3) Ozvěna je způsobena: a) ohybem zvuku          

                                                                              b) odrazem zvuku

                                                                              c) pohlcením zvuku

                                 4) Pohlcování zvuku zvyšuje, nebo snižuje hlasitost zvuku?

 

Přírodopis

Energetická rovnováha - uč. str. 84 - 85 přečíst

                                           - projít si prezentaci https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXczB86Br9AjRgVL?e=XJcgxr

 

Zeměpis

Střední Evropa - Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko- uč. str. 70 – 72

                                                                                                   - nalepit / opsat zápis do sešitu

                          - podívat se na díly Evropského pexesa (Německo, Rakousko) na stránce

                            https://decko.ceskatelevize.cz/evropske-pexeso

Smajlík -  zamyslet se a do mailu splnit následující úkoly:

                 1) napiš 2 klady a 2 zápory domácí výuky

                 2) napiš 3 věty o roušce a jejím nošení

               - odeslat do 3. 4.

 

Chemie

Nekovy  – halogeny, C, S, P - přečíst uč. 51 - 54

               - vytisknou či opsat zápis, doplnit informace podle učebnice

 

Přílohy

  1. zápisy (17,26 KB)