Domácí příprava 23. - 27. 3.

Český jazyk

Mluvnice:  Významové poměry mezi souřadně spojenými větnými členy

uč. 62 – gramatická tabulka – opsat do ČJŠ; 62/ 1 – vypsat členy a určit poměry (př. prsteny, hodinky a pár – několikanásobný Pt, poměr slučovací – 2x)

      63/ 3, 4, 5 – projít; 62/ 2 – vypracovat + poslat do 25.3.

PS: 38/1 pokračuje na 39; 39/ 2, 3 – vypracovat + odeslat do 28.3.

 

Matematika

Rozklad mnohočlenu na součin

1.    Vytýkáním společného činitele

       Prezentace s vysvětlením: https://www.youtube.com/watch?v=CE0A3A8AYjQ

       Vysvětlení a zápis do sešitu – uč – str. 84 – rámeček zapamatujte si str. 85

       Procvičování uč. 85/1,2,3,4,6,7,8

                            PS – str. 120, 121, 122

2.    Užitím vzorců

       Prezentace s vysvětlením: https://www.youtube.com/watch?v=H53OmzQGC2Q

       Vysvětlení a zápis do sešitu – uč. str. 86

       Procvičování uč. 87/1,2,3

              PS – str. 126,127

 

Německý jazyk

Gramatika:

WOHIN? Kam? – předložky se čtvrtým pádem (zápis zaslán e-mailem)

PS: 20/3 napsat do sešitu 5 vět podle příkladu; 21/5 – napsat do sešitu

Uč. 21/3 – ústně, 22/6 – doplnit předložky

PS: 25/1 – spojit jméno a místo, utvořit věty – Kam jdou? (př. Paula jde do práce.); napsat do sešitu a poslat

 

Anglický jazyk 

Žáci pokračují v zadané práci z minulého týdne, věnují se lekci 4B – učebnice, pracovní sešit, vše vysvětleno v předchozích podkladech.
Pro zopakování učiva o slovesných vzorcích mohou využít výuková videa na youtube – viz odkazy.

https://www.youtube.com/watch?v=qnsE9QQZhjo
https://www.youtube.com/watch?v=Cy6GQRj3MO0
https://www.youtube.com/watch?v=hlubzvWjsOY
https://www.youtube.com/watch?v=MG94r74uVrA

 

Přírodopis   

Užitečné živiny - uč. str. 81 - 83 přečíst, opsat shrnutí ze str. 83 do sešitu

                            - vyplnit pracovní list (v příloze a zaslán také žákům na mail) a odeslat na mail p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 27. 3.

 

Zeměpis   

Státy Evropy – procvičovat si státy Evropy na stránce http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm - Countries level 1,

                          odeslat snímek obrazovky (PrintScreen) s třemi po sobě jdoucími pokusy se 100% úspěšností, do 27. 3

Střední Evropa - Německo – přečíst uč. str. 69 + doplnit zápis (v příloze, zaslán také žákům na mail),

                                                 vytisknout a nalepit (či přepsat) do sešitu

 

Chemie  

Nekovy - vodík, kyslík, dusík - přečíst uč. 48 – 50

                                               - nalepit či opsat zápis do sešitu (v příloze, zaslán také žákům na mail)

 

Dějepis

Druhá fáze průmyslové revoluce

  • uč. str. 72 – 76 (pročíst)
  • výpisky do sešitu (stručně)
  • PS: 43/2, 3, 4; 44/5; 45/1, 2

 

Fyzika

Záznam a reprodukce zvuku - uč. str. 86 - 88, zapiš do sešitu shrnutí str. 88

                                                 - zjisti z internetu další vynálezy T. A. Edisona

                                                 - PS vypočítej cv. 5 ze str. 38 do sešitu

 

Přílohy

  1. Ch, Z - zápis (440,00 KB)
  2. PL přírodopis (25,94 KB)