Domácí příprava 16. - 20. 3.

Matematika

Výrazy - vzorce  - uč. str 82, 83 – vysvětlení

Procvičování – uč. Str 82/1, 2; 83/3, 4; 84/1, 2, 3

 PS – str 123, 124

 

Český jazyk 

Mluvnice:

procvičovat významové poměry mezi větami hlavními

do ČjŠ 55/11- napsat; 55/12; 56/15; 58/17, 18, 19, 20, 21 - projít

59/23, 60/24, 61/28 vypracovat a zaslat na mail (do pátku 20. 3.)

Sloh:

Líčení – napsat líčení na téma „Přichází jaro“ (využít všechny druhy jazykových prostředků, min. rozsah 20 vět, odeslat na můj mail do 25. 3. 2020)

 

Německý jazyk 

Lekce 2

Slovní zásoba: průběžně (celá z dané lekce)

Komunikace:  jednoduchý popis cesty

                        uč: 23/ 8 a, c

Gramatika: WOHIN? Kam? – předložky se čtvrtým pádem (viz zápis)

                   Uč: 23/ 7 – překlad do NJ1

                   Ps: 21/ 7 - spojit; napsat 4 věty o sobě (druhá část cvičení); 22/9

                  Slovesa – do NJ 1 zapsat časování sloves s odlučitelnou předponou (einkaufen, aufräumen) + přeložit věty:

                                Moje sestra ráda nakupuje. V sobotu nakupujeme. Odpoledne si uklízím svůj (můj) pokoj.

                                Uklízíš si často svůj (tvůj) pokoj. Můj bratr nerad uklízí.

 

Přírodopis   

Dýchací soustava - zápis do sešitu (vytisknout a nalepit nebo opsat), poslán žákům přímo na mail

                                - odpovědět písemně na následující otázky:

                                   1) Vysvětli, proč je zdravější dýchat nosem než ústy?

                                   2) Napiš písmena, u kterých je pravdivé tvrzení:

                          a) Plíce patří k horním cestám dýchacím.

                          b) Plíce jsou párový orgán.

                          c) Plíce jsou složeny z plicních komůrek.

                          d) Hlasivky jsou vazy umístěné v hrtanu.

                                   3) Napiš 2 onemocnění, která postihují dýchací soustavu člověka.

                                   4) Co je to spirometr?

                                Odpovědi napsat přímo do mailu a odeslat na adresu p.ondrouskova@zsbenesov.cz  do 18. 3.

Trávicí soustava - uč. str. 78 - 80

                              - projít si prezentaci  https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXBqCyw8R5JbhYtU?e=UbYjvS

                                + vypsat text jako zápis do sešitu (i obrázek stavby zubu)

 

Zeměpis   

Státy Evropy - procvičovat si politickou mapu Evropy na stránce  http://www.sheppardsoftware.com/European_Geography.htm - Countries, level 1

Západní Evropa - projít si opakování v uč. str. 67

                       

Chemie    

Chemické výpočty - vypočítat do sešitu následující příklady:

                                    1) Jakou látkovou koncentraci bude mít 1 dm3 vodného roztoku K2S, je-li v něm

                                        rozpuštěno 110 g K2S?

                                    2) Kolik gramů MnBr6 je třeba k přípravě 500 mlvodného roztoku o látkové

                                         koncentraci 3 mol/dm3?

                                  Řešení vyfotit a odeslat mailem na adresu p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 18. 3.

Rozdělení chem. prvků  - uč.str. 46-47

                                         - stručně vypsat do sešitu rozdělení prvků – str. 46

 

Dějepis                          

učebnice – s. 70, 71 (přečíst)

PS – s. 42

 

Anglický jazyk

Zapsat do sešitu:

Vazba prefer something to something

- upřednostňovat něco před něčím

I prefer watching TV to reading.   Upřednostňuji sledování TV před čtením. = Raději sleduji TV než čtu.

Lekce 4B

- uč.  46 – přečíst komiks, v textu si všímat níže vysvětleného učiva

- písemně do sešitu: uč. 47 / cv. 2, 4 – zkontrolovat dle ofoceného klíče

- slovní zásoba

- pracovní sešit str. 36, 37 – klíč ofotím

Zapsat do sešitu:

Vazby

tam je někdo (něco) činnost dělající

vidím (slyším, cítím) někoho (něco) činnost dělajícího

- v těchto vazbách sloveso + -ing překládáme jako přídavné jméno

There is a cat sittingat the door. 

Tam je kočka sedící u dvěří. (Je tam kočka. Ta kočka sedí u dveří.)

There are some people eating pizza.

Tam jsou nějací lidé jedící pizzu. (Tam jsou nějací lidé a jedí pizzu.)

I can see a strange man walking round our house.

Vidím nějakého cizího muže obcházejícího okolo našeho domu.

I can hear a voice getting closer.

Slyším hlas přibližující se. (Slyším hlas, který se přibližuje).

 

Přílohy

  1. Aj pro zájemce (20,24 KB)