Domácí příprava 11. - 13. 3.

Český jazyk

Sloh – líčení PS 62 – 63 -  dodělat; 64/ 2 – do sešitu slohu – opsat + určit

Mluvnice – významové poměry  - uč 55/9a; 10 – napsat + určit poměry

                                                 PS – 36/3,4 – napsat; 36/5 ústně

Německý jazyk

- pracovat na tom, co zadala paní učitelka König

Matematika 

PS    114/23

        115/24, 25, 26, 27

        116 celá, str. 117/33

        116/34, 35 - minitest

Anglický jazyk

- on-line cvičení – dle domluvy s paní učitelkou König

Chemie

- opakovat prvky

Zeměpis

- doplnit zápis Belgie a Lucembursko – dle učebnice

Přírodopis

- dýchací soustava - přečíst kapitolu v učebnici