Domácí příprava 20. - 24. 4.

Český jazyk

Mluvnice: Přístavek

 • opakování a procvičování učiva o větných členech
 • uč.  80/14 – graficky znázornit prvních šest vět do sešitu Čj (graf věty jednoduché) – poslat nejpozději do středy
 • uč. 81/1 – vypsat několikanásobné členy do sešitu a určit jejich druh (př. azalky, rododendrony, hlohy a magnolie – Pt 4.p.) - poslat nejpozději do středy

Přístavek

 • https://www.youtube.com/watch?v=nx8olgGCq6Y sledovat od cca 1min:50s do cca 2:50
 • přečíst gramatickou tabulku uč. 81 dole
 • zápisdo sešitu (nalepit/ opsat) – viz příloha
 • uč 82/3 napsat do sešitu – barevně označit přístavky – poslat nejpozději do pátku
 • pracovní list – viz příloha

UPOZORNĚNÍ: napřed si projdeš gramatiku, vzorové věty a teprve potom vypracováváš úkol!

Sloh: Výtah – platí zadání z minulého týdne

 • přečíst si gramatickou tabulku uč. str. 119
 • do sešitu – zápis (viz příloha);
 • 120/1 – přečíst – zkusit vypsat nejdůležitější informace (poslat do 24. 4.)

 

Německý jazyk  LEKCE 5 – MEIN HOBBY

Slovní zásoba: lekce 5 –  po „schwimmen“

Gramatika:

 • opakování - přivlastňovací zájmena – můj, tvůj, jeho, její (viz sešit NJ1)
 • opakování – časování sloves (viz sešit Nj1 – zápisy cca říjen/listopad)
 • do sešitu nalepit časování sloves (viz příloha)
 • do sešitu si vyčasovat následující slovesa: tancovat, malovat, vařit, zpívat, plavat
 • uč. 49 - úvodní strana lekce – přečíst a přeložit si text v bublinách
 • 50/1a -  zkusit napsat tři věty podle vzoru (jaký je tvůj koníček) – poslat do pátku
 • 50/1b – tvořit věty podle vzoru (5 osob = 5 vět) – poslat do pátku

 

Matematika

Poměr 

 • stanovím poměr ze zadaných údajů
 • krátím a rozšiřuji daný poměr
 • změním číslo v daném poměru
 • rozdělím daný celek v daném poměru

online výuka „Škola v pyžamu“  - v úterý  21. 4. 2020 11:00; odkaz pro neregistrované

https://www.skolavpyzamu.cz/8s616  (ideálně otvírat přes chrome)

1. den: Poměr

vysvětlení uč. aritmetika str. 85-87

zápis uč. aritmetika str. 85/zelený rámeček + nadpis Poměr

vysvětlení s procvičováním – doporučuji https://cs.khanacademy.org/math/7-trida/x32816229be4474b9:pomery-a-umery

                                               (úvod do poměrů)

 

2. den: online výuka Krácení a rozšiřování poměru

vysvětlení uč. aritmetika str. 87-88

zápis do sešitu str. 88/zelený rámeček + nadpis

řešit do sešitu uč. str. 88-89/1-10 (počet př. dle individuálních možností, případně řešte např. jen a) a b))

 

3. den: Rozdělení celku v daném poměru

vysvětlení uč. aritmetika str. 89-90

vysvětlení youtube https://www.youtube.com/watch?v=k4hc7_eCsR0

řešit do sešitu uč. str. 90/1-3 (počet př. dle individuálních možností, případně řešte např. jen a) a b)) + nadpis

Převrácený poměr

zápis do sešitu str. 90/zelený rámeček +  nadpis

 

4. den: Změna v daném poměru

vysvětlení uč. aritmetika str. 91

zápis do sešitu str. 91/zelený rámeček+ nadpis

vysvětlení – doporučuji https://www.youtube.com/watch?v=s1TY0fb02RM

řešit do sešitu uč. str. 91/1, 2 (počet př. dle individuálních možností, případně řešte např. jen a) a b))

 

Anglický jazyk

Seznam se se slovní zásobou lekce 4D (pracovní sešit zezadu) a slovíčka se nauč.

Učebnice str. 50 – přečti a ústně si přelož příběh, pro tréning správné výslovnosti si pusť nahrávku zde: https://elt.oup.com/student/project/level3/unit04/audio?cc=cz&selLanguage=cs

vyber Page 50, excercise 1b

Učebnice str. 51 / cv. 3a – opiš výrazy (fráze) do sešitu a přelož – vyfoť a pošli.

Učebnice str. 51 / cv. 5a – podle diáře Smart Aleca napiš, co bude v příštím týdnu v jednotlivé dny dělat – používej přítomný čas průběhový, protože víme, že se používá pro naplánovanou budoucnost (samozřejmě by šlo použít i vazbu going to) – vyfoť a pošli.

Pracovní sešit 4D str. 40

cv. 1 – doplň dle řešení:

2 – see, 3 – can´t, 4 – grandparents, 5 – weekend, 6 – playing, 7 – ask, 8 – wants, 9 – next,

10 – school, 11 – out, 12 – about, 13 – going, 14 – café, 15 – going, 16 – talking,  17 – talk,

18 – corner, 19 – lost

 

cv. 2 – doplň vhodné fráze z nabídky v rámečku – zkontroluj dle řešení:

2 – Fine, 3 – I´m off to, 4 – Guess what, 5 – asked me out, 6 – What´s wrong, 7 – must be joking,

8 – there is he, 9 – How are things, 10 – Get lost

Do pracovního sešitu vlož volný papír a cv. 1 a 2 přelož do češtiny – vyfoť a pošli.

ÚKOLY VYFOŤ A POŠLI. PROSÍM ODEVZDAT DO PÁTKU 24. 4. DO 16 HOD.

 

Fyzika  

Vlastnosti plynů - uč. str. 80 - 81, zápis do sešitu: opsat shrnutí ze str. 81

Atmosférický tlak a jeho měření – uč. str. 82 – 84 nebo si projít prezentaci

                                                           https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXzv9n-eW7g6X0mv?e=yxQqGI

                                                           - zápis do sešitu: opsat shrnutí ze str. 84

                                                       

Přírodopis  

Části těla semenných rostlin – vylisovanou rostlinku nalepit pomocí několika kousků lepící pásky doprostřed bílého papíru A4,

                                                      nahoru napsat jméno rostliny, ke kořenu připsat typ kořenové soustavy 

                                                   - kdo nestihl úkol minulý týden, vylisuje rostlinku nyní; budeme s ní pracovat celý měsíc

Stonek - uč. str. 70 – 71, nalepit / opsat zápis do sešitu (v příloze)                                                   

 

Zeměpis

Obyvatelstvo Asie - projít si uč. str. 12 – 13

Hospodářství Asie - projít si uč. str. 14 – 16, nalepit / opsat zápis do sešitu (v příloze)

                                - cv. 3 str. 17 – ústně (řešení je na konci učebnice)

 

IT   

Tvorba grafu - nalepit / opsat zápis do sešitu (v příloze)

                       - zadání práce viz příloha Graf, odeslat do 23. 4.

                        

Dějepis

Čechy po husitské revoluci

 • učebnice str. 82-84 (přečíst)
 • zápis do sešitu (příloha)
 • pracovní sešit – 42/4; 43/6, 7

 

Přílohy

 1. Časování sloves NJ (13,64 KB)
 2. Dějepis 7 zápis (13,63 KB)
 3. excel - graf, zápis (70,77 KB)
 4. Graf (486,18 KB)
 5. Přístavek PL (15,02 KB)
 6. zápisy 7 (274,83 KB)