Domácí příprava 30. 3. - 3. 4.

Český jazyk

Mluvnice: Rozvíjející větné členy

 • Doplněk -gramatická tabulka s. 79 – pořádně si pročíst, opsat si do sešitu, g. tabulka je rovněž na pracovním listu (viz příloha) – opět je podrobnější, zápis lze doplnit o další informace, které pomohou k pochopení učiva
 • doporučuji prezentaci s vysvětlením:  https://www.youtube.com/watch?v=llfQhPzWYAE
 • uč. 80/1 do ČjŠ – opsat + vyznačit; PS: 38/5 (dle zadání s pomocí učebnice)
 • PL: 79/1, 2, 6; cv. 3 napsat do sešitu + vyznačit doplněk (př. Dívky se v noci samy ve stanu bály.) – zaslat do 1.4.
 • PS: 37/3, 4a; 38/8zaslat do neděle 5. 4.
 • PS: 39/10
 • procvičování + opakování - všechny členy – uč. 80/13a,b; 14 (projít si)

 

Německý jazyk  Lekce 4

Slovní zásoba: PS: 42 -opakování

Gramatika: procvičování členů, zápor kein PS:38/14,

        rozkazovací způsob – uč. 46/11, 12 – napsat do sešitu – zaslat; PS: 38/15

Komunikace: jednoduchý popis věcí – 45/8 – do sešitu; 48/9 – vybrat si 5 školních pomůcek,

                         každou popsat nejméně třemi větami – vypracované zaslat do konce týdne

                         (bude hodnoceno)

 

Matematika

Pro lepší vzájemnou komunikaci je vytvořena třída na portálu Škola v pyžamu, kde si můžeme v matematice navzájem poradit a třeba se i pobavit :)

Pokud budete mít zájem, můžeme si udělat i online výuku. Jako pozvání pro Vás přikládám odkaz  https://www.skolavpyzamu.cz/8s616.

(pro ty, co nemají učebnici – odkaz https://drive.google.com/open?id=1WxszWN2nxUqLCsFptImLt5eeTLNm7wOi)

Téma: Čtyřúhelníky, trojúhelníky

Cíl: - určím výpočtem obsah a obvod trojúhelníku, čtverce, obdélníku, kosočtverce,  kosodélníku, lichoběžníku

       - provádím jednouché konstrukce čtyřúhelníků

1. den: Čtverec, obdélník

 • zopakujeme vlastnosti (uč. geometrie str. 54),
 • zopakujeme obvod a obsah, zapíšeme do sešitu a řešíme příklady

čtverec – obvod o = 4. a; obsah S = a . a;

obdélník – obvod o = 2 . (a + b); obsah S = a . b

př. * Sestroj čtverec s délkou strany 3,6 cm. Narýsuj úhlopříčky a přesvěť se, že úhlopříčky jsou shodné, kolmé a půlí se.  Vypočítej obvod a obsah tohoto čtverce. Výsledek ověř na kalkulačce.

př. ** Sestroj čtverec GHIJ, jestliže jeho úhlopříčky mají délku 6 cm. Změř délku strany, vypočítej obvod a obsah tohoto čtverce.

2. den: Kosočtverec, kosodélník

            Uč. geometrie – konstrukce kosočtverce a kosodélníku (stačí zápis zadání, náčrt, konstrukce), str. 54/příklad 1; str. 55/příklad 2

           (připomínám - pro ty, co nemají učebnici – odkaz https://drive.google.com/open?id=1WxszWN2nxUqLCsFptImLt5eeTLNm7wOi)

           př. * Vypočítej obsah kosodélníku ABCD, je-li dáno: a= 9 cm; va = 6,3 cm

          Výsledek si ověř v učebnici na str. 56/příklad 1

3. den: Trojúhelník

            př. * Vypočítej obsah trojúhelníku ABC, je-li a = 8,7 cm, va= 6,4 cm

                   Výsledek si ověř v učebnici na str. 58/příklad 1

4. den: Lichoběžník

            Uč. geometrie – konstrukce lichoběžníku (stačí zápis zadání, náčrt, konstrukce), str. 62/nahoře

            Př. * Vypočítej obsah pravoúhlého lichoběžníku o základnách délky 8 cm a 5 cm a výšce 4 cm.

                    Výsledek si ověř v učebnici str. 63/dole

Bonus – procvičování - pro zájemce

https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=7&subject=Matematika&search1=06.+Geometrie#selid

https://www.skolasnadhledem.cz/search?query=%C4%8Dty%C5%99%C3%BAheln%C3%ADky

Příští týden opakujeme racionální čísla a obsahy i obvody rovinných obrazců!

 

Anglický jazyk

 1. Opakuj si učivo lekcí 4A a 4B včetně slovní zásoby.
 2. Vypracuj lekci 4C – pořád se týká členů. Práci v pracovním sešitě opět odevzdej do pátku do 16 hod.
 3. Pokud sis ještě nezaregistroval kartu online učebnice, která je vložena v pracovním sešitu, udělej tak a využij k opakování online cvičení. Můžeš samozřejmě zabrousit i do starších lekcí.

 

Fyzika  

Kapaliny  - opakování učiva, vyplň pracovní list a odešli ke kontrole do 2. 4.

Laboratorní práce - zadání v příloze

 

Informační technologie  

MS Excel - tabulka - zadání práce v příloze, vyhotovenou práci odeslat do 3. 4.

                                   Pokud žák nemá možnost pracovat v programu MS Excel, úkol nedělá.

 

Přírodopis  

Poznávání pěvců - projít si prezentaci https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXYoEU-IMhb5XcOF?e=wV2Vob

                                řešení napsat do mailu a poslat do 3. 4.                                

Kapraďorosty, mechorosty - opakování učiva, do mailu napiš odpovědi na tyto otázky:

                                                    1) Kde jsou uloženy výtrusy u mechů?

                                                    2) Co je to rodozměna?

                                                    3) Jak se jmenuje typ stonku u přesliček?

                                                    4) Jak se jmenuje srdcovitý útvar, který vznikne po vyklíčení výtrusu kapradiny?

                                                   

Zeměpis 

Slepá mapa Asie - do podkladové slepé mapy si zakreslit další pojmy:

                     Himaláj, Kavkaz, Indoganžská nížina, Mezopotamská nížina, Velká čínská nížina, Ob, Jenisej, Lena, Amur, Indus,

                     Chang Jiang, Huang He, Ganga, Mekong, Brahmaputra, Eufrat, Tigris, Kaspické moře, Bajkal, Aralské jezero, Mrtvé moře

Smajlík – zamysli se a do mailu splň následující úkoly:

                 1) napiš 2 klady a 2 zápory domácí výuky

                 2) napiš 3 věty o roušce a jejím nošení

               - odešli do 2. 4.

 

Dějepis

Husitská revoluce

 • učebnice str. 77-79 (přečíst)
 • zápis do sešitu (příloha)
 • pracovní sešit – 38/5
 • pracovní list (příloha) – vypracovat + odeslat do 5.4.

 

Přílohy

 1. ČJ doplněk (568,88 KB)
 2. PL dějepis (54,25 KB)
 3. F laboratorní práce (448,09 KB)
 4. PL fyzika (610,11 KB)
 5. IT (14,26 KB)
 6. D zápis (12,96 KB)