Domácí příprava 23. - 27. 3.

Matematika           

Racionální čísla

Cíl: - řeším početní operace s racionálními čísly, řeším slovní úlohy

cvičný test: https://www.skolasnadhledem.cz/-kód 479 064 ; napiš mi, jak jsi dopadl(a) a doplň, zda jsi s výsledkem spokojen(a); případně, kterému úkolu nerozumíš

 

Čtyřúhelníky

Cíl: - rozliším jednotlivé druhy rovnoběžníků a vyjmenuji jejich vlastnosti

       - seznámím se vzorci pro výpočet obvodu a obsahu čtyřúhelníku

procvičování na odkazu: https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes(zůstává z minulého týdne)

prezentace na odkazu – https://sites.google.com/site/grenamatik/v záložce Matematika VII

 • prezentaci si projdi a vypiš do sešitu informace (popř. vzorové příklady), které jsou pro tebe nové (v příštím týdnu se soustředíme na obsahy a obvody rovinných obrazců intenzivněji)

pozn. Pro ty, co u sebe nemají učebnici geometrie - část kapitoly ofocena - odkaz

https://drive.google.com/open?id=1HgZzMKF2VXTRPoVmV0JoX4sQI6XcvZhr

 

Český jazyk

Mluvnice: Rozvíjející větné členy

 • Příslovečné určení– gramatická tabulka – pořádně si pročíst, opsat si do sešitu (PUM, PUČ, PUZ – opakování z 6. ročníku); gramatická tabulka je rovněž na PL – taky pročíst, jsou zde uvedeny další příklady + je podrobnější; v případě potřeby dovysvětlit – ozvat se na e-mail j.novakova@zsbenesov.cz
 • pracovní list (viz příloha) - s. 74/1, 4, 6 – PUM, PUČ, PUZ
 •  PL s. 75/ 7, 8, 10; s. 76/ 12, 13
 • procvičovat PO, PŘ, PK, PT
 • k vysvětlení učiva o příslovečném určení využijte i videa:  https://www.youtube.com/watch?v=AxJou0qgxEU

Sloh: - vybrat si jedno ze cvičení z minulého týdne – PL Líčení a poslat vyřešené

 

Německý jazyk – lekce 4

Slovní zásoba:

 • opakování a procvičování

Gramatika:

 • procvičování členů – uč. 46/10 do Nj 2 – podle vzorové věty – vyfotit (nebo napsat do e-mailu) + poslat
 • zápor kein – pročíst si v PS uprostřed Přehled učiva s. 7-8  Zápor;
 • uč. 44/7,
 • procvičování otázky a odpovědi - uč. 44/6; PS 37/13- napsat

do NJ 1 zápis ZÁPOR KEIN

kein – žádný, vždy se vztahuje k podstatnému jménu, ve větě stojí před ním místo členu

rod mužský                                                       rod ženský                                         rod střední

kein                                                                      keine                                                   kein

Ist das ein Buch? Nein, das ist kein Buch, das ist ein Block.

Ve větě může být jen jeden zápor! Nelze napsat: Das ist nicht kein Buch.

 

Anglický jazyk

Žáci pokračují v zadané práci z minulého týdne, věnují se lekci 4B, 4C – učebnice, pracovní sešit, vše vysvětleno v předchozích podkladech.

Pro zopakování učiva mohou využít výková videa na you tube – viz odkazy:

Minulý prostý – průběhový

https://www.youtube.com/watch?v=etvW0FOD_so

https://www.youtube.com/watch?v=6Leup_nazpk

https://www.youtube.com/watch?v=P_SRx1GBJHw

https://www.youtube.com/watch?v=Xajm2K8rOWI

 

Fyzika    

Vztlaková síla – vypočítat příklad do sešitu, řešení vyfotit a poslat na mail do 26. 3.

                            Jak velkou vztlakovou silou je nadlehčován člověk o objemu 0,09 m3 ponořený celý ve vodě?

                            Hustota vody je 1000 kg/m3?

Plavání těles – projít si prezentaci     

                           https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXQPgRuQado0O7Oc?e=uEgo0R

                           opsat text ze 2. snímku prezentace jako zápis do sešitu

 

Informační technologie

MS Excel – vzorce - zápis nalepit do sešitu (v příloze)

                                 - zadání práce posláno přímo žákům na jejich mail, vyhotovenou práci odeslat  do 25. 3.

                                   Pokud žák nemá možnost pracovat v programu MS Excel, úkol nedělá.

 

Přírodopis   

Poznávání pěvců  - projít si prezentaci                   

                                   https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXOwZKEswtK8B5ah?e=EVc8c2, řešení napsat do mailu a poslat do 27. 3.                                  

Kapraďorosty - pročístuč. str. 64 - 67

                         - nalepit či opsat zápis do sešitu (v příloze), u obrázku životního cyklu doplnit popis podle učebnice

 

Zeměpis  

Politická mapa Ameriky – kdo ještě nemá splněno procvičuje na stránce 

                                            http://www.sheppardsoftware.com/South_America_Geography.htm  Countries - level 1,

                                            do 26. 3. odeslat snímek obrazovky (PrintScreen) s třemi 100% úspěšnými pokusy                      

Slepá mapa Asie – prohlédnout si mapu v příloze a pojmenovat (i s pomocí atlasu) vyznačené zeměpisné objekty,

                                řešení napsat do mailu a odeslat na mail p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 26. 3.

Podnebí a vodstvo Asie – uč. str. 8 – 9 přečíst

                                            - nalepit či přepsat zápis do sešitu (v příloze)                                   

 

Dějepis

Jan Hus   - učebnice str. 76-77 – přečíst
                 - zápis do sešitu (příloha) – vytisknout a nalepit/opsat
                 - pracovní sešit – 37/3; 38/4

 

Přílohy

 1. Př, IT, Z - zápisy (1,26 MB)