Domácí příprava 16. - 20. 3.

Český jazyk

 • každý den věnovat ČJ nejméně 45 minut; úkoly určené k ústnímu procvičení možno i napsat, rovněž je možné vypracovávat si on-line cvičení s okamžitou zpětnou vazbou

     Mluvnice: Rozvíjející větné členy

 • projít si gramatickou tabulku str. 75; 75/1- ústně
 • do Čj Š zápis dle gramatické tabulky Předmět (str.76); 76/ 2 – ústně; 76/3a do Čj Š; PS: 37/2
 • do Čj Š zápis dle gramatické tabulky Přívlastek (str. 78); 78/ 8a; 79/9 - vypracovat do sešitu (obě cvičení)
 • pracovní list – procvičování učiva

Sloh: Líčení

                  práce s textem (zasláno mailem)

 

Matematika

Procvičování přizpůsobit individuálním schopnostem žáka, odpovídající čas 4 x týdně (cca 45-60 minut)

Racionální čísla

Cíl:

 • provádím základní početní operace s racionálními čísly
 • dodržuji pravidla pro pořadí početních operací v oboru racionálních čísel

procvičování: učebnice aritmetika str. 83/3, 4, 5 (vždy 1. řádek); 83/6  a), b), c), d); 84/2, 3, 4 (vždy 1. řádek), kontrola pomocí výsledků

 

Čtyřúhelníky

Cíl:

 • pojmenuji jednotlivé typy čtyřúhelníků
 • rozliším jednotlivé druhy rovnoběžníků (a vyjmenuji jejich vlastnosti)

vysvětlení s procvičováním na odkazu: https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes

vysvětlení – učebnice geometrie str. 46-54

zápis do sešitu:

 • učebnice geometrie str. 48 a 49

Rozdělení čtyřúhelníků a) rovnoběžníky b) lichoběžníky c) různoběžníky               + obrázky

 • učebnice geometrie str. 54

Vlastnosti čtyřúhelníků - tabulka

 

Anglický jazyk   16. – 27. 3.

Opakovat nepravidelná slovesa

Žáci se seznámí s učivem o použití určitého a neurčitého členu v AJ (základy již znají), dále popisují směr cesty.

Slovní zásoba 4A, 4B

Učebnice str. 46 – číst, str. 47/cv. 4, str. 48 – číst, všímat si použití členů

Str. 49 – seznámení se složeninami some, any, no (dělali už loni, zopakovat)

PS str. 36 – 39, klíč k řešení p. uč. zašle dětem

V PS je také vysvětleno učivo – str. 71/4.1, 4.2, str. 78/4.3

Procvičování online

 

Německý jazyk – lekce 4

Slovní zásoba:

 • slovíčka – školní potřeby PS 36/ 7
 • další část slovní zásoby – PS 42 – druhý sloupec (podstatná jména)

Komunikace:

 • pojmenovávání školních potřeb uč. 43/ 4

Gramatika:

 • procvičování určitého a neurčitého členu
 • uč. 43/3, 5; následně PS 36/ 9

 

Fyzika   

Archimedův zákon - pročíst uč. str. 73 - 74

                                   - zápis: opsat shrnutí str. 74

                                   - vypočítat do sešitu příklad 5 z PS str. 40 –  řešení vyfotit a poslat na mail p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 19. 3.

 

IT  

Zadání práce posláno přímo žákům na jejich mail. Vyhotovenou práci odeslat do 23. 3.

Pokud žák nemá možnost pracovat v programu MS Excel, úkol nedělá.

 

Přírodopis   

Vyzkoušet si poznávání pěvců https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchW4VH9KbLO-i8pKd?e=JbS2XX

Mechorosty - pročístuč. str. 62 - 63

                       - zápis zaslán na mail přímo žákům, vytisknout a vlepit (popř. opsat) do sešitu

 

Zeměpis  

Přírodní poměry Asie - uč. str. 7, přečíst

Slepá mapa Asie – vyhledat si na mapě následující pojmy: Arabské moře, Bengálský záliv, Jihočínské moře, Japonské moře, Ochotské moře, Sumatra, Jáva, Kalimantan (Borneo), Velké Sundy, Malé Sundy, Filipíny, Cejlon, Taiwan, Japonské ostrovy, Sachalin, Arabský poloostrov, Přední Indie, Zadní Indie, Malajský poloostrov, Korejský poloostrov, Kamčatka, Tajmyr, Čukotka, Malá Asie

                               - podkladová mapa zaslána žákům na mail

 

Dějepis

PS – s. 34-36