Domácí příprava 1. - 5. 6.

Český jazyk

Mluvnice: Druhy vedlejších vět – vedlejší věty příslovečné

                  - zopakovat si příslovečné věty z minulého týdne – znovu projít zápisy (g. tabulky)

                 VV příslovečná příčinná, účelová, přípustková, podmínková

                 - zhlédnout uvedená videa (třeba i opakovaně), teprve potom vypracovávat zadaná cvičení!

                   příslovečná příčinná – https://www.youtube.com/watch?v=fnQvc0Jl8sY

                   příslovečná účelová – https://www.youtube.com/watch?v=KX8kq53UXd0

                   příslovečná podmínková - https://www.youtube.com/watch?v=wdcBxY4hWuY

                   příslovečná přípustková - https://www.youtube.com/watch?v=g_GOERrxYuM

                 - PL s. 88 – vystřihnout g. tabulky – srovnání příčinné a účelové věty a nalepit do sešitu ČJ (PL zaslán znovu);

                                    řádně si pročíst, vyznačit si typické spojky pro dané věty

                 - PL 88/6 – do sešitu – věty doplnit a pokusit se určit druhy vedlejších vět, možno si za každou větu napsat i otázku,

                                    kterou se ptáte – odeslat do středy

                 - uč. 88/ 1a, b

                 - uč. 89/2a

                 - PS: 43/9a,b

                 cvičení z učebnice a PS zaslat ke kontrole do konce týdne, v případě jakýchkoli nejasností psát poznámky do e-mailu

Sloh:     Napsat svůj vlastní životopis. Termín odevzdání je 5. 6. 2020.

 

Německý jazyk LEKCE 5 – MEIN HOBBY

Slovní zásoba: lekce 5 – opakování

Gramatika: - opakování lekce 5 – PS: 49 – 50 – dodělat chybějící cvičení – poslat do středy

                    - uč. 57/ 18 – četba + překlad

                    - uč. 58/19 – tvořit věty – každé z dětí na fotografii má čtyři koníčky (jsou vyjádřeny prostřednictvím obrázků)

                                      – napsat, co dělají rády, co je jejich koníčkem (využít různé druhy vět – př. Thomas spielt gern Fußball.

                                         Er kocht gern. Sein Hobby ist auch Schwimmen. atd.) – poslat ke kontrole do pátku

 

Fyzika  

Odraz světla na rovinném zrcadle - uč. 107-108, zápis v příloze

                                                          - PS str. 54 cv. 4 - ústně, řešení v příloze

Kulová zrcadla - uč. 109-111, zápis v příloze

                          - PS str. 55 cv. 3 – ústně, řešení v příloze

                          - vyzkoušet si duté a vypouklé zrcadlo → prohlédnout si svůj obraz na/v naběračce

 

Matematika

PS 2. díl – kapitola Poměr, Přímá a nepřímá úměrnost str. 149 – 163: vyberte si příklady dle svého uvážení a zdatnosti

(A – nejmenší obtížnost, B, C – vyšší obtížnost);

pracujte 4 x týdně minimálně 20 minut – aktivně, u řešeného příkladu napište datum vyřešení;

výsledky ke kontrole na odkazu níže, na kontrolu použijte jinou barvu propisky

https://drive.google.com/open?id=1hxEPgWmiBKaIi7gU-DWU01ATppyEQZ5j

 

Přírodopis  

Krytosemenné rostliny - uč. str. 87-89, zápis v příloze

Poznávání dřevin - prezentace https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchitVK_LrFZqNDP_F?e=dK7Z9T

 

Zeměpis 

Východní Asie - uč. str. 32-36,  nalepit / opsat zápis do sešitu (v příloze)

 

Dějepis

České stavovské povstání, třicetiletá válka - učebnice str. 100-104, zápis do sešitu (příloha)

                                                                          - pracovní sešit 55/9; 56/11; 57/14; 58/17; 59/20

IT

E-learning Hobit (hodina biologie pro život)- https://www.projekthobit.cz/index.php/cz/hobit/home

                              záložka Edukační hodina – Spustit HOME elearning, délka programu 40 minut,

                              nehodnotí se dosažený výsledek, ale pouze splnění úkolu

                             - přístupové údaje zašlu žákům přímo na jejich email, splnit do pátku 5. 6.

 

Anglický jazyk

Opakuj si předpřítomný čas prostý, projdi si znovu veškeré zaslané učivo a video k tématu, zopakuj si, jak se tvoří.

Opakuj si nepravidelná slovesa!!!!!!!!!!   

Nauč se slovní zásobu lekce 5C.

Přečti si v učebnici text na str. 60, poslechni si nahrávku Page 60, excercise 1:

https://elt.oup.com/student/project/level3/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Vypracuj:

uč. str. 60 / cv. 1 – odpověž na otázky celou větou, zapiš do sešitu

uč. str. 60 / cv. 2 – spoj správně rozdělené věty (v souvislosti s textem), zapiš do sešitu a přelož do češtiny

pracovní sešit 5C – vyplň a zkontroluj dle řešení

cv. 3 – procvičení slovní zásoby

cv. 4 – spoj významově správně sloveso s podstatným jménem

cv. 5 – tvoř kladné a záporné věty v předpřítomném prostém – co už dělala, co ještě nikdy nedělala

Vypracované úkoly vyfoť a pošli na email marie.konig@seznam.cz do pátku 5. 6. 2020.

 

Přílohy

  1. VV příslovečná 3 (580,34 KB)
  2. zápisy 1.6. (862,72 KB)