Domácí příprava 11. - 13. 3.

Český jazyk 

Mluvnice: Podmět a přísudek

Práce s učebnicí:        gramatické tabulky (podmět již zapsán z minulého týdne, kdo nemá doplní!!)

                                   přísudek – do ČJŠ zapsat gramatickou tabulku na straně 74 – celé + k zápisu doplnit – Přísudek může být vyjádřen i citoslovcem. Př. Holub frnk na střechu. Žába hop do rybníka.

Procvičování:             učebnice 74/ 1a – opsat + rozlišit; 74/1b ústně; 74/2 ústně – určit si druhy přísudků

                                   PS: 36/ 1a,c,d – písemně; 1b ústně; 37/ 1a doplnit

Sloh: Líčení

Pracovní sešit – Hravý sloh   18/ 1,2,3

 

Německý jazyk 

Neurčitý člen

Do Nj 1 zápis:

Člen neurčitý

Podstatná jména v němčině mají vždy člen. Pokud mluvíme o věci poprvé, neznáme ji – použití členu neurčitého.

Rod mužský                                      rod ženský                                         rod střední

Ein                                                     eine                                                    ein

k jednotlivým rodům si doplnit příslušná podstatná jména

- podle 43/4 si pojmenovávat věci a užívat neurčitý člen

PS: STRANY 34 – 35 VŠE KROMĚ POSLECHU

 

Matematika               

Téma: Sčítání a odčítání racionálních čísel

Zadání práce je možné si upravit dle individuálních schopností žáka, tak aby odpovídalo délce 45 – 60 minut denně. V jednotlivých cvičeních lze např. vypočítat jenpolovinu příkladů.

Vysvětlení některých typových příkladů:

https://www.youtube.com/watch?v=uDx9mjxPTZI

https://www.youtube.com/watch?v=qonRnbQXC4o

Prezentace se vzorovými příklady:

https://sites.google.com/site/grenamatik/(odkaz v aktualitách)

 

Příklady k procvičování sčítání a odčítání rac. čísel – školní sešit

Sbírka 46/ 2, 3, 6, 7

Sbírka 47/12,13

Kontrola pomocí výsledků str. 136

 

Zápis do školního sešitu s nadpisem Násobení a dělení racionálních čísel

Učebnice aritmetika - str. 82  - opsat do sešitu zelený rámeček

Příklady k procvičování násobení a dělení rac. čísel – školní sešit

Učebnice aritmetika82/1,2

Kontrola pomocí výsledků str. 146

 

Zeměpis 

Procvičovat si státy Jižní Ameriky  http://www.sheppardsoftware.com/South_America_Geography.htm       Level 1

 

Přírodopis 

Procvičovat si poznávaní pěvců

 

Angličtina