Domácí příprava 23. - 27. 3.

Matematika             

Dělitelnost

Cíl: určím nejmenší společný násobek čísel a největší společný dělitel 2 až 3 přirozených čísel

- vysvětlení na youtube – doporučuji https://www.youtube.com/watch?v=9cObtmnhBgc&t=4s

- vysvětlení v učebnici aritmetika str. 66-72

- zápis do sešitu: (přepis nebo kopie; pokud máte možnost, zvolte kopii a čas věnujte procvičování) v příloze

Procvičování: Sbírka str. 24/ 7, 8, 9 (do sešitu – dle možností řešte 1, 2 či 3 sloupce); ověřte si výsledky na str. 98

Bonus – dle zájmu  www.skolasnadhledem.cz     kód 478 087  

 

Český  jazyk  

Zopakovat si z učebnice základní větné členy – podmět, přísudek, dále rozvíjející větné členy  - přívlastek shodný a neshodný a předmět, tj. od strany 64 – 70.

Nové učivo:

Příslovečné určení od str. 71, pokuste se sami podle poučky zvládnout.

Příslovečné určení místa, času a způsobu. Je důležité si uvědomit, že je závislé na slovese. Ptáme se slovesem a příslušnými otázkami – viz poučka.

Připomínám, že na předmět se ptáme ostatními pádovými otázkami kromě 1. pádu. Pokud se ale jde zeptat jinak než pádovou otázkou, dáváme přednost zeptání jinak. Pak už se nejedná o předmět, ale může to být příslovečné určení nebo přívlastek neshodný.

Co zvládnete na str. 71, cvičení 2, 3 a str. 72 (poučka + cvičení).

Potom přeskočte str. 73 a 74 a začněte učivo na str. 75 a dále.

Můžete potom najet na souvětí na str. 80.

Pracovní sešit Čj

Pokuste si řešit cv. 1, 2, 3/39 a 4, 5, 6, 7, 8 a na str. 40.

Potom přejděte na str. 41 a 42.

Některá si můžete udělat do sešitu!Další učivo vám pošlu zase až příští týden.

 

Sloh

Učebnice str. 116, 117a část 118  Popis postavy.

 

Přírodopis  

- projít si prezentaci https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXFrvy6SP7aFbAoM?e=EhKwpJ

a řešení poslat na mail p.ondrouskova@zsbenesov.cz do 26. 3.

Korýši - projít si prezentaci https://1drv.ms/p/s!ApXb81vsalwchXItvxX23pKlEnqQ?e=ZmBbyJ

              + opsat text z prezentace do sešitu

              - kdo nemá přístup k internetu: přečíst si učebnici str. 70 - 73 + stručně vypsat

 

Dějepis  

Řecko pod nadvládou Makedonie - učebnice str. 75-77 – přečíst
                                                          - zápis do sešitu (příloha) – vytisknout a nalepit/opsat
                                                          - pracovní sešit – 44/2, 3, 4, 5, 6, 7

 

Anglický jazyk

Žáci pokračují v zadané práci z minulého týdne, věnují se lekci 4B – učebnice, pracovní sešit, vše vysvětleno v předchozích podkladech.

Pro zopakování učiva mohou využít výuková videa na youtube – viz odkazy:

Počitatelná - nepočitatelná.

https://www.youtube.com/watch?v=1SbJ1B1MTQg
https://www.youtube.com/watch?v=1LjTa2Wvmm0
https://www.youtube.com/watch?v=Op2M9NAgE_k

 

Zeměpis

 Udělat zápis do sešitu:  Hydrosféra str. 46. – 49.

                                        Pohyb vody str. 50. – 53.

 

Fyzika

Působení magnetu na tělesa z různých látek - uč. str. 76, odpovědět na otázky 1 a 2
                                                                            - PS str. 44 cv. 7 - doplň a přepiš do sešitu
                                                                                    str. 44 cv. 4

 

 

Přílohy

  1. Řecko pod nadvládou Makedonie (12,37 KB)
  2. M zápis (16,95 KB)