Domácí příprava 11. - 13. 3.

Matematika 

Téma: Znaky dělitelnosti

Vysvětlení: https://www.youtube.com/watch?v=o31ToUvLduY

Vysvětlení v učebnici: uč. Aritmetika str. 56-62

Zápis do školního sešitu (kopie textu či přepis)

Znaky dělitelnosti 

Dělitelnost dvěma

20 : 2 = 10      12 : 2 = 6      34 : 2 = 17      26 : 2 = 13      18 : 2 = 9

Číslo je dělitelné dvěma, má-li na místě jednotek některou z číslic 0, 2, 4, 6, 8.

Dělitelnost třemi

24 : 3 = 8                                         2 + 4 = 6

7482 : 3 = 2494                               7 + 4 + 8 + 2 = 21

Číslo je dělitelné třemi, je-li jeho ciferný součet dělitelný třemi.

 Dělitelnost čtyřmi

28 : 4 = 7             656 : 4 = 164               659 412 : 4 = 164 853

Číslo je dělitelné čtyřmi, je-li jeho poslední dvojčíslí dělitelné čtyřmi.

Dělitelnost pěti

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, …

Číslo je dělitelné pěti, má-li na místě jednotek číslici 0 nebo 5.

Dělitelnost šesti

39 216  ……………….                   dělitelné 2

                                                         3 + 9 + 2 + 1 + 6 = 21 … dělitelné 3

Číslo je dělitelné šesti, je-li dělitelné 2 i 3 současně. 

Dělitelnost osmi

458 328 : 8 = 57 291

Číslo je dělitelné osmi, je-li jeho poslední trojčíslí dělitelné osmi.

Dělitelnost devíti

29 538 : 9 = 3 282                           2 + 9 + 5 + 3 + 8 = 27

Číslo je dělitelné devíti, je-li jeho ciferný součet dělitelný devíti.

Dělitelnost desíti

3 750 : 10 = 375

Číslo je dělitelné desíti, má-li na místě jednotek číslici 0.

 

Procvičování do školního sešitu: Sbírka 20/1; 22/3 kontrola pomocí výsledků str. 97

 

Český jazyk 

Trojská válka - čítanka s. 200

Uvedené úkoly vypracuj do sešitu LV. Otázky neopisuj. Piš pouze odpovědi!!!

 

1. Práce s ilustrací:

a) Na obrázku jsou vyobrazeny tři bohyně. Která je která? Popiš je.

b) Napiš tři Paridovy vlastnosti.

 

2. Část:

a) Kdo byl manžel Heleny?

b) Kdo je jejím otcem?

c) Jak se jmenoval otec Parida?

 

3. Část:

a) Kteří řečtí hrdinové/ králové vytáhli do boje proti Tróje

b) Proč byl Achilles zranitelný jen na patě?

 

4. Část:

a) Kdo varoval Trójany před trojským koněm?

 

5. Co znamená? (vysvětli přenesený význam)

a) Danajský dar

b) Radovat se z trojského koně

c) Krásná jako Helena

d) Lstivý jako Odysseus

 

Přírodopis

- procvičování poznávačky měkkýši a kroužkovci

 

Zeměpis

 - atmosféra počasí str. 33-40 (udělat zápis)

 

Anglický jazyk

– odkazy na interaktivní procvičování online budou odeslány dětem