Domácí příprava 4. - 7. 5.

Pondělí 4. 5. 2020

ČJ – uč. str. 88 (92),  modrou tabulku opsat do sešitu, další dvě tabulky pročíst, uč. str. 88 (92), cv. 2 – napiš do sešitu
      - uč. str. 89 (93) – přehled časování zvratných sloves v čase minulém  - pročíst, vyčasuj si zpaměti tři zvratná slovesa

Mat. – uč. str. 17 sčítáme a odčítáme zlomky – cv. 3 a 6 pročti si i tabulky pod cvičeními
           uč. str. 17 cv. 4, 7 - napsat do sešitu, cv. 8 - dobrovolné    

           PS – str. 24, cv. 16, str. 25, cv. 18, 19,  cv. 20 - dobrovolné

AJ - skupina č. 1 -  list str. 52, cv. 1 a, b + poslech je v odkazu v příloze č. 3,

       nová slovní zásoba v PS na str.83, lekce 5 A My room – opsat  a učit se zpaměti

        PS str. 42, cv. 1, 2, 3
      
     -  skupina č. 2 – viz příloha č. 2                       

Vlast. – uč. str. 28 - 29, pročíst a vlepit nebo opsat zápis – Příloha č. 1
             Můžeš si nakreslit obrázek k tématu.
              

Úterý 5. 5. 2020

ČJ – uč. str. 89 (94) – pročti si modrou tabulku, cv. 1 – napiš do sešitu
      - uč. str. 91 (95) pročti si modrou tabulku, cv. 4 (stačí první polovina) opsat do sešitu              

Mat. – uč.  str. 18 , cv. 1 a,b,  1 c - dobrovolné - napsat do sešitu, str. 18, cv. 2, 8 napsat do sešitu

            PS str. 23, cv. 7, 8, cv. 9 - dobrovolné

Přv. – str. 69  – Chráníme si zdraví – Pročti si stránku, vyber si tři vyprávění dětí a napiš, zda se dalo nemoci či úrazu předejít.

ČJ – číst knihu do čtenářského deníku

IT – viz příloha č. 4

 

Středa 6. 5. 2020

ČJ – uč. str. 92 (96), opiš si do sešitu modrou tabulku

        PS str. 30, cv. 1 a), 2

AJ skupina 1 - list str. 52, cv. 2 a, b, 3 a  poslechy – odkazy jsou v příloze č. 3
                        PS str. 42, cv. 4, PS str. 43, cv. 5

     skupina č. 2 – viz příloha č. 2

Mat. – uč. str. 19, cv. 1, 5 – zapiš do sešitu

           uč. str. 19, cv. 3 – napiš  do sešitu

           PS - str. 37, cv. 33, 34

 

Čtvrtek 7. 5. 2020

ČJ - uč. str. 92 (96), cv. 2 a), 3 -  napsat do sešitu

      PS str. 30, cv. 3

Mat. – uč. str. 20, cv. 1, 2, 4 napiš do sešitu

             PS str. 36, cv. 29, 30

Vlas. - uč. str. 29 – pročíst a odpovědět na otázky
            PS – str. 10, cv. 1, 2, 3  za pomoci uč.

ČJ - číst knihu do čtenářského deníku