Domácí příprava 11. - 15. 5.

Český jazyk

Učebnice    

str.60 Přehled skloňování vzorů PŘEDSEDA a SOUDCE

Nauč se skloňovat tyto vzory. U vzoru předseda se vyskytují podvzory.

cv. 22 do sešitu ČJ1 piš:

průvodce – vzor soudce, průvodci

nemluva – vzor předseda, nemluvy

neposeda – vzor předseda, neposedy

pokračuj dál …

cv.23 do sešitu ČJ1 piš:

můj chlapče, vzor muž

ctěný žalobce, vzor soudce

drahý otče, vzor muž

pokračuj dál …

str.61 cv. 3 do sešitu ČJ1               

Pracovní sešit  Procvičujeme pravopis podstatných jmen. rodu mužského

str. 16 – číst, 17, 18      

Čítanka      

str. 128 – 131 číst, úkoly plnit ústně

 

Matematika

Učebnice    3. díl

str. 15 ZLOMKY - procvičování

př. 1 zlomky zapiš do sešitu M1

př. 2 zlomek zapsat do sešitu

př. 3 ústně

př. 4, 5, 6, 7 do sešitu

str. 16

př. 8 ústně, zlomky opiš do sešitu

př. 9 tabulka k vyplnění je v příloze

př. 10 do sešitu

př. 11 prvních šest příkladů do sešitu

        

Přírodověda

Učebnice

str. 54 - 55 číst, zápis nalepit do sešitu

Pracovní sešit

str. 25 cv.1, 2, 3

 

Vlastivěda

Učebnice

str. 33 a) – ústní opakování, b), c) – vypracovat do sešitu Vlastivěda

 

Anglický jazyk

Učebnice    MY HOME   17. lekce

str.  36

Projdi si novou slovní zásobu v dolním rámečku.

Slovíčka si můžeš poslechnout na You Tube babyenglish  lekce č. 99

str.  36 cv. 1, 2, 3, 4 – časování si zapiš do sešitu

Pracovní sešit  str. 36 cv. 1, 2, 3

Slovníček str. 66, 69 – 70, fialovou pastelkou podtrhnout slovíčka ze 17. lekce

V příloze posílám bližší vysvětlení učiva.

     

Přílohy

  1. AJ 17. lekce (13,33 KB)
  2. Rostliny v okolí lidských obydlí (14,78 KB)
  3. zlomky (18,55 KB)