Domácí příprava 4. - 7. 5.

Český jazyk

Učebnice    

str.59 cv. 18  ústně

          cv. 19 vyplněnou tabulku nalep do sešitu, opiš poučku  v rámečku do sešitu ČJ1

str. 60 cv. 20 ústně, 21 napiš diktát                    

Pracovní sešit Procvičujeme pravopis podstatných jmen. rodu mužského str. 12, 13, 14, 15        

Čítanka str. 124 – 126 číst

 

Matematika

Učebnice    3. díl

str. 12 ZLOMKY

př. 1 číst

př. 2 číst, kružnice pak nalepit do sešitu M1, napsat zlomky

př. 3 do sešitu

př. 4 po splnění úkolu nalep do sešitu

str. 13

př. 5 ústně

př. 6 po splnění úkolu nalep do sešitu, opiš informace v zeleném rámečku

př. 7 – první čtyři příklady do sešitu

př. 8 – první čtyři příklady do sešitu

př. 9 do sešitu

        

Přírodověda

Učebnice str. 50 – 52 číst, zápis nalepit do sešitu

                 opakuj ústně podle otázek

Pracovní sešit str. 24 cv.1 (kartičky nevystřihovat)

                                    cv. 2

 

Vlastivěda

Učebnice str. 30 -32 přečíst + nalepit zápis

Vypracovat příslušné kapitoly v pracovním sešitě.

 

Anglický jazyk

Učebnice    UMĚJÍ MÍCHAT BARVY  16. lekce

str.  35

Projdi si novou slovní zásobu v dolním rámečku.

str.  35 cv. 3, 4, 5

Pracovní sešit  str. 35 cv. 5, 6, 7

Procvičuj slovíčka z 16. lekce

Angličtinu si procvičuj:

www.alfook.cz        heslo: ucimesedoma   registrovat se nemusíš

4. ročník, téma: jídlo

V příloze posílám bližší vysvětlení učiva.

Přílohy

  1. AJ 16. lekce 2 (14,49 KB)
  2. Život ve středověku (13,14 KB)