Domácí příprava 14. - 17. 4.

Český jazyk

Učebnice    str. 57 cv. 5, 6, 7 sešit ČJ1

                    str. 57  cv. 8 a) b) – dva řádky, do sešitu ČJ1

do sešitu píšeš pod sebe: pilina – vzor žena

                                          slepice – vzor růže

                                          synovec – r. muž. živ.

pokračuj dál

vysvětlivka: r. muž. živ. – rod mužský životný

                   r. muž. neživ. – rod mužský neživotný

Pracovní sešit  

Procvičujeme pravopis podst. jmen. rodu mužského (žlutý sešit) str. 1, 2, 3, 4          

Úkoly si nech zkontrolovat od staršího sourozence, rodiče nebo prarodiče. Můžeš i sám, vzadu v sešitě je KLÍČ – ale až po splnění úkolu.

Čítanka       str. 112 – 115 číst (úkoly plnit ústně)

 

Matematika

Učebnice    str. 49 př. 1, 2 – můžeš použít čtverečkovaný list ze sešitu na geometrii nebo jiný

Do nelinkovaného sešitu geometrie nadpis

                                             ÚTVARY SOUMĚRNÉ PODLE OSY

Vlepíš obrázky z úkolu 1 a 2 napíšeš a doplníš:

Čtverec má ……………… osy souměrnosti.

Obdélník má ……………… osy souměrnosti.

                                 př. 3 – osově souměrná písmena napiš do sešitu geometrie, barevně vyznač osy souměrnosti (je jich 15)

                       str. 50 př. 4

Kruh vlepíš do sešitu a napíšeš rozhodnutí.

                                   př. 5

Po překládání trojúhelníky vlepíš do sešitu a napíšeš rozhodnutí.

Rovnoramenný trojúhelník má …………….. osu souměrnosti.

Rovnostranný trojúhelník má ……………….. osy souměrnosti.

 

Přírodověda

Učebnice str. 43 ústně si opakuj otázky  11 – 16

ROSTLINY NA LOUKÁCH číst str. 46 – 47

V příloze je k vytisknutí a nalepení nebo opsání zápis do sešitu.

 

Vlastivěda

Učebnice  str. 18, 19 + opakování str. 20; úkoly str.20 cv. b), c)

                   str. 21, 22 odstavec Přemysl Otakar II.

Pracovní sešit – vypracovat příslušné stránky k těmto kapitolám

V příloze jsou zápisy. Můžete je vytisknout a nalepit nebo opsat do sešitu.

 

Anglický jazyk

Učebnice    ROB´S   COMPUTER str.  32

Projdi si novou slovní zásobu v dolním rámečku. Tato lekce je zaměřena na přivlastňovací pád.

str.  32 cv. 1 čti a přelož,  cv. 2  

Pracovní sešit  str. 32 cv. 1,2,3,4

Angličtinu si můžeš procvičovat: YouTube Baby English – Angličtina pro děti –  lekce 58 (zaměřena na WRONG, RIGHT).

V příloze posílám bližší vysvětlení učiva.

Slovníček - str. 65, 69 – podtrhni zelenou pastelkou slovíčka z 15. lekce a nauč se je

 

Učivo z jednotlivých předmětů si můžeš procvičovat na: www.alfbook.cz(interaktivní online testy s okamžitou zpětnou vazbou).

Zadej kód školy ucimesedoma, registrovat se nemusíš.

    

 

Přílohy

  1. Život za vlády prvních Přemyslovců (24,50 KB)
  2. Rostliny na loukách (13,81 KB)
  3. Vznik českého království, vláda přemyslovských králů (13,92 KB)
  4. AJ 15. lekce (17,13 KB)