Domácí příprava 23. - 27. 3

Český jazyk

Učebnice  Podstatná jména rodu ženského - shrnutí

                   str.54  cv. 15, 16  opiš do sešitu ČJ 1

                   str.54  cv. 17 – cvičení si přečti, odůvodni pravopis neúplných slov a doplň na fólii;

                                           potom napiš jako diktát do sešitu diktáty, kontrolu si proveď po napsání diktátu podle učebnice,

                                           případné chyby si oprav

                   str. 54 cv. 18 – vyhledej všechna podst. jména rodu středního a ženského, určíš rod, číslo, pád a vzor

do sešitu ČJ 2 píšeš:

Princezna – r. žens., č.j., 1. p., vzor žena

Máňa – r. žens., č. j., 1. p., vzor žena

U jména Máňa píšeme ve 2. pádu -i, možná je i koncovka -e (ve 2. a 3. pádu): k Máni/Máně.

pekle – r. stř., č.j., 6. p., vzor město

pokračuj dál

                             cv. 18 – a) nedělej, budeme probírat později

                            cv. 18 – b), c) do sešitu

                                          d) do sešitu píšeš

                                             pojednou – 

                                             parádní –

                                             přikročil –

                            cv. 18 – e) ústně

                     

Červený sešit (procvičujeme pravopis …)

Před doplněním si nejdříve urči rod a pak vzor, podle kterého se podstatné jméno skloňuje, zopakuj si poučky, pracuj s přiloženou kartou - Skloňování vzorů podstatných jmen.     str.17 - 24   

Úkoly si nech zkontrolovat od staršího sourozence, rodiče nebo prarodiče. Můžeš i sám, vzadu, v červeném sešitě je KLÍČ – ale až po splnění úkolu.

 

Čítanka       str. 108  - čti a písemně splň úkoly 1, 2, 3  do sešitu Sloh

Nadpis: Příroda na jaře (napiš minimálně 10 vět, nakresli sněženky),  str. 109 - čti

Průběžně si čti domácí četbu, střídej hlasité a tiché čtení, a prováděj zápisy do čtenářského deníku.

 

Matematika

Učebnice  str. 37 př. 20 – do sešitu M1 (jen prvních šest příkladů)

                  str. 40 př. 1, , 3 – na fólii

                  str. 41 př. 1, 2  (tabulky si narýsuj do sešitu)

                              př. 3, 4  na fólii

                              př. 5 (narýsuj tabulku do sešitu)

                  str. 42 př. 7, 8  na fólii

                  Řešení:  O přímou úměrnost jde v příkladech:  a)   c)     d)

                                  př. 9 – do sešitu M2 (jen první čtyři příklady)

                                  př. 10 – do sešitu M2

                  str. 43 př 1, 2, 3, 4

                                  Rýsuj do nelinkovaného sešitu na geometrii

                                  Nadpis: Rýsujeme obdélník a čtverec

                                  Postup při plnění úkolu: čtení textu – náčrtek – konstrukce(rýsování) -          kontrola

Český jazyk a matematiku můžeš procvičovat na: učebnice.online; www.onlinecviceni.cz

Úkoly si nech zkontrolovat od staršího sourozence, rodiče nebo prarodiče.

 

Přírodověda

Učebnice str. 39 číst, zápis a otázky viz příloha (můžete vytisknout a nalepit nebo opsat do sešitu přírodověda)

 

Vlastivěda

Učebnice  str. 11, 12, 13, 14 číst

Pracovní sešit str. 7, 8

 V příloze jsou zápisy. Můžete je vytisknout a nalepit nebo opsat do sešitu.

 

Anglický jazyk

Opakuj si slovíčka z 1. až 13. lekce.

Učebnice str. 30 – 31

Opakování učiva je navrženo v podobě hry.

SNAKES AND LADDERS – HADI A ŽEBŘÍKY

Do polí na herním plánu je zadáno třicet pokynů nebo otázek, které žáci během hry čtou a řeší. Rychlost postupu je závislá na hodu kostkou, a navíc komplikována obrázky hadů a žebříků. Vstoupí-li hráč hadovi na hlavu, musí se vrátit na jeho spodní konec. Vstoupí-li naopak na dno žebříku, vystoupá po něm na jeho vrchol.

Hru můžeš hrát sám, nebo ve skupině. Kdo se splete, jedno kolo stojí.

    

 

Přílohy

  1. Doba bronzová a železná (10,47 KB)
  2. Naše nejstarší minulost v pověstech (20,50 KB)
  3. Příchod Slovanů (11,07 KB)
  4. Přírodověda 4 (15,61 KB)
  5. Keltové na našem území (11,91 KB)
  6. Sámův kmenový svaz (11,87 KB)