Domácí příprava 20. - 24. 4.

PONDĚLÍ

Český jazyk

Pracovní list: str. 24 – 25 (opakování dě, tě, ně)

PÍS: str. 21 diktát slov (Kotě, tělocvična, sáně, Vladěnka, slůně, udělat.)

Matematika

zopakuj násobky 5, str. 9 cv. 1, 2

Anglický jazyk:

Zápis do sešitu:    I like [Aj lajk] Mám rád

                             I don´t  like [Aj dont lajk] Nemám rád

Vymýšlej věty s potravinami, které už znáš: př. I like rice [Aj lajk rajz] Mám rád rýži.

 

ÚTERÝ

Český jazyk

Pracovní list: str. 26

PÍS: str. 21 dodělat celou

ČJ 2: diktát slov (Koště, mládě, skříně, sáně, tělo, děda, hřiště, bludiště, děvčátko, kněžna.)

Matematika

str. 9 cv. 3, 4,

 

STŘEDA

Český jazyk

UČ: str. 85 cv.1 ústně, str. 85 cv. 2 do sešitu

PS: str. 16 cv. 1

Matematika

 str. 9 cv. 5, 6

Do linkovaného sešitu si s dětmi napište pětiminutovku na násobení 6

(0x6, 7x6, 2x6, 5x6, 10x6, 3x6, 8x6, 1x6, 4x6, 6x6)

 

ČTVRTEK

Český jazyk

UČ: str. 85 cv. 3, 4 ústně, str. 86 cv. 5 do sešitu

PS: str. 16 cv. 2, 3

Matematika

 str. 10 cv. 1,2,3

Prvouka:

uč. str. 46 – 47 pročíst: opakování části stromů a rostlin

 

PÁTEK

Český jazyk

UČ: str. 86 cv. 6, 8 ústně, str. 86 cv. 7 do sešitu (5 vět, zbylé věty ústně)

PS: str. 16 cv. 4

Matematika:

str. 10 cv. 4,5

 

Přílohy zaslány rodičům přes Škola na dlani.