Domácí příprava 30. 3. - 3. 4.

ČESKÝ JAZYK

UČ: str. 79 – 80  (cv.8 diktát vět nepište, místo něj diktát slov – viz příloha)

Do sešitu ČJ2: str, 79 cv.1, str. 80 cv. 6 celé, str. 80 cv. 9

PS: str. 11-12

PÍS: str. 16-17

 

MATEMATIKA

M: str. 3-5

Na str. 4 cv. 8, 9 – zápis slovní úlohy do sešitu (správný zápis viz příloha)

Pracovní list – násobení 5

Do sešitu geometrie narýsovat:

1, úsečku AB = 5cm 3 mm, CD = 8cm 8 mm

2, přímka s, přímka m

3, polopřímka KL, polopřímka OP

 

ANGLICKÝ JAZYK

Opakování potraviny

Děti si zkusí do sešitu slovíčka napsat (na jeden řádek jedno anglické slovíčko)

 

PRVOUKA

PS: str. 58

 

PRACOVNÍ ČINNOSTI

příprava pokrmu – nachystej členům domácnosti svačinu a pošli fotku emailem

 

Přílohy zaslány rodičům přes Škola na dlani.