Domácí příprava 16. - 20. 3.

Český jazyk:

UČ: str. 72 – 75

Děti by měly vymýšlet více tvarů (alespoň 2) stejného slova nebo slov příbuzných, dbejte prosím na to, aby vždy zdůvodňovaly (př. zub – zuby, bez zubu, zubatý, zubař) a aby za souhlásku p-b atd. dávaly samohlásky (jinak to neuslyší)

PS: str. 8

PÍS: str. 12-13

Do sešitu ČJ 2 (pište prosím jen do dvojky) vypracují děti tyto úkoly: str. 72 cv. 5, str. 73 cv. 3, str. 74 cv. 2, 75 cv.5

 

Matematika:

str. 31 – 32 + poslední nečíslovaná strana s geometrií

Početník: str. 6-7

 

Anglický jazyk:

nalepit do sešituslovíčka – dopravní prostředky (viz příloha) a naučit

 

Prvouka:

nalepit zápis (průběh lidského života -  k popiskům nalepit obrázky a popisek (v příloze) + hodiny)

 

Přílohy zaslány rodičům přes Škola na dlani.