Zápis do MŠ

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

na školní rok 2021/2022

 

od 10. 5. 2021 do 14. 5. 2021

Vážení rodiče,

letošní zápis proběhne bohužel bez dětí. Velmi nás to mrzí, ale musíme respektovat danou situaci a opatření MŠMT.

V případě příznivé epidemiologické situace bude možné navštívit školku v rámci dne otevřených dveří pro zapsané děti.

 

Pokyny k zápisu dětí:

  1. Vytiskněte si, prosím, ŽÁDOST O PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ -  vyplňte
    a podepište. 
  2. Okopírujte rodný list dítěte a přiložte jej k žádosti o přijetí
  3. Vytiskněte si, prosím, ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O OČKOVÁNÍ, vyplňte a podepište (netýká se předškoláků)
  4. Okopírujte očkovací průkaz dítěte (netýká se předškoláků) 
  5. Tyto 4 dokumenty doručte do školy jedním z následujících způsobů, které stanovilo MŠMT:

a) do datové schránky školy - ID datové schránky školy: 2ddmbea

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), e-mail školy:
     reditel@zsbenesov.cz  

c) poštou, adresa školy: ZŠ a MŠ Benešov, 679 53 Benešov 155

d) osobní podání:  možno vhodit do poštovní schránky na budově školy, osobní předání po telefonické domluvě na tel. 734 467 623 v nejnutnějším případě

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. NECHOĎTE, PROSÍM, V TUTO DOBU PRO POTVRZENÍ K LÉKAŘI, STAČÍ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ A OKOPÍROVANÝ OČKOVACÍ PRŮKAZ.

Omlouváme se, za vzniklé komplikace a děkujeme za pochopení. Pokud by vyvstaly jakékoliv nejasnosti, technické potíže či budete-li mít nějaký dotaz, obraťte se na mě telefonicky na 734 467 623 nebo mailem na reditel@zsbenesov.cz . Rád zodpovím vaše dotazy.

V Benešově 12. 4. 2021

                                                                                                            Mgr. Lubomír Šín

                                                                                                       ředitel ZŠ a MŠ Benešov

Přílohy

  1. čestné prohlášení očkování 2021 (17,89 KB)
  2. žádost o přijetí mš (3,14 MB)
  3. kritéria mš 2021 (12,59 KB)