Zápis do 1. třídy

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Benešov, okres Blansko, příspěvkové organizace oznamuje, že

 

zápis dětí do 1. třídy

 

proběhne

v období od 12. 4. do 16. 4. 2021

 

 

 

Vzhledem k současné situaci bude zápis organizován bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Žádosti o přijetí je možné podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole, např. poštou, osobně doručit do školy, vhodit do poštovní schránky u vchodu do školy, dále přes datovou schránku nebo emailem
s elektronickým podpisem. Není možné zaslat pouze scan žádosti s podpisem, je nutné doložit originál žádosti v papírové podobě.

K žádosti přiložte kopii rodného listu dítěte nebo zašlete scan dokumentu jako přílohu e-mailu.

Podle aktuálně platné legislativy je nutné, aby zákonný zástupce požádal
o odklad školní docházky dítěte v době zápisu do 1. třídy.
 Žádost musí být doplněna doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách školy.

 

Děkuji za pochopení a spolupráci.

 

                                                                                Mgr. Lubomír Šín, v.r.

                                                                                     ředitel školy

Přílohy

  1. žádost o odklad (370,85 KB)
  2. žádost o přijetí (364,24 KB)