Zápis do první třídy

Základní škola a Mateřská škola Benešov


vyhlašuje

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY,

který se koná v úterý 7. dubna 2020

v době od 12.00 hod. do 17.00 hod.

Doklady potřebné k zápisu:

- rodný list dítěte, u cizinců doklad o pobytu v ČR 

- občanský průkaz

Budete-li žádat o odklad, je nutné přinést vyplněnou žádost (případně vyplníte na místě) o odklad povinné školní docházky a doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře či klinického psychologa. 

Přijďte se za námi podívat! Těšíme se na Vás!

Ředitelství a pedagogický sbor Základní školy a Mateřské školy Benešov,
okres Blansko.

Od září 2020 bude prodloužen provoz školní družiny do 16.30 hod.

 

Přílohy

  1. zápis do zš (350,46 KB)